1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 1. sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 1.1. Okulumuzda Hayat

Kazanımlar:

1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.

 • Kendini tanıtarak öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışır.

1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

 • Öğrencilerin fiziksel özellikleri üzerinde durularak özel gereksinimli bireylerin farkına varma, onların kullandığı cihaz ve protezlere dikkat etme gibi unsurlar da vurgulanır.

1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.

 • Servis araçlarında uyulması gereken temel kurallar, yaya geçidi, kaldırım ve yolların kullanımı ile tanı- dığı ve tanımadığı kimselerle iletişimde nelere dikkat etmesi gerektiği konuları üzerinde durulur.

1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur.

 • Yönle ilgili; sağında, solunda, önünde, arkasında, altında, üstünde, yanında, karşısında vb. temel kavramlar üzerinde durulur.

1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.

1.1.6. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.

 • Türk bayrağına ve İstiklâl Marşı’na saygı gösterme üzerinde durulur.

1.1.7. Okulunun bölümlerini tanır.

 • Öğrencilere okulun bölümleri gezdirilerek idari kısım, öğretmenler odası, rehberlik servisi, kantin, kü- tüphane, spor salonu, lavabo ve okulda bulunan diğer birimler tanıtılır.

1.1.8. Okul çalışanlarını tanır.

 • Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer hizmetlerde çalışan kişileri tanıtma üzerinde durulur.

1.1.9. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.

 • Öğretmen, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve idari personelden hangi durumlarda izin ve yardım isteyeceği üzerinde durulur.

1.1.10. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.

 • Sınıf eşyalarını özenli kullanma, sınıfını temiz tutma, iletişimde zamanlamaya dikkat etme ile (dinleme, söz alarak konuşma, yerinde konuşma vb.) arkadaşlarına ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermeme, kendisini ve çevresini temiz tutma gibi kuralların gerekliliğinden hareketle konu açıklanır. Sınıf içi kuralların öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla belirlenmesine özen gösterilir.

1.1.11. Okul kurallarına uyar.

 • Merdiven iniş çıkış kurallarına uyma, pencereden aşağıya sarkmama, kablo ve prizlere dokunmama, okul eşyalarını özenli kullanma; sınıf, koridor, okul bahçesi, tuvaletler ve yemekhaneyi temiz tutma, çöp kovasını kullanma ve gerekli durumlarda sıraya girme gibi konular üzerinde durulur.

1.1.12. Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

 • Öğretmeni, arkadaşları ve okul çalışanları ile ilişkilerinde “teşekkür ederim, merhaba, günaydın, iyi günler, hoşça kal, lütfen, özür dilerim, rica ederim” gibi nezaket ifadelerinin kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulur.

1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.

 • Belirli gün ve haftalara katılma, kulüp faaliyetlerinde bulunma, okul meclisi çalışmalarına katılma vb. konular üzerinde durulur.

1.1.14. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.

 • Okulun bireysel yaşamına sağlayacağı katkılar (yeni arkadaşlar edinme, oyun oynama, eğlenme, bilgi edinme vb.) üzerinde durulur. Okul korkusu olabilecek öğrencilere karşı duyarlı olunur.

1.1.15. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.

 • Kullanacağı ders araç ve gereçlerinin doğru ve güvenli taşınması gerektiği üzerinde durulur.

Ünite: 1.2. Evimizde Hayat

Kazanımlar:

1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.

 • Aile kavramı açıklanarak anne, baba, kardeş, dede ve nine gibi kişilerin isimleri ve belirgin özellikleri üzerinde durulur. Ailesinde boşanma, ölüm, evden ayrılma gibi yaşantıları olan çocukların bulunduğu sınıflarda kazanım işlenirken duyarlı davranılmalıdır.

1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.

 • Aileyi bir arada tutan değerlerle (sevgi, saygı, bağlılık, merhamet, vefa vb.) aile içi iş birliği ve dayanışmanın aile düzenine katkıları üzerinde durulur.

1.2.3. Evinin yerini tarif eder.

 • Evinin yanında, karşısında, önünde, arkasında, sağında ve solunda neler olduğu ele alınır. Öğrencinin ev adresi ve velisinin telefon numarasını yazılı olarak yanında bulundurması ve bu bilgileri kimlerle paylaşmasının güvenli olacağı vurgulanır. Öğrenme ortamında krokilerin oyunlaştırılarak kullanımı sağlanabilir.

1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

 • Evde aile bireyleriyle iletişim kurarken duygularını, düşüncelerini ve isteklerini nezaket kuralları çerçevesinde uygun ses tonu, mimik ve kelimelerle dile getirmesi üzerinde durulur.

1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

 • Elektrik, su ve kişisel temizlik malzemelerinin tasarruflu kullanımı üzerinde durulur.

1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

 • Oyun oynama, ders çalışma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlere ayrılan süre üzerinde durulur.

1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.


Ünite: 1.3. Sağlıklı Hayat

Kazanımlar:

1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.

 • El, yüz yıkama ve dişleri tekniğine uygun olarak fırçalama, saç tarama, günlük kıyafetlerini giyme ve özenli kullanma ile kişisel bakımda sürekliliğin sağlanması gerektiği üzerinde durulur. Kişisel bakımını yaparken kaynakların verimli kullanılması gerektiğine değinilir.

1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.

 • Kişisel temizliğini yapma, mevsime uygun giyinme, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce yıkama, spor yapma, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, akılcı ilaç kullanımı, diş hekimine ve doktora gitmenin gerekliliği üzerinde durulur.

1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.

 • Dengeli beslenme için tüketmemiz gereken temel bitkisel ve hayvansal besinler vurgulanır. Dengeli beslenirken yiyecek ayırt etmeme, kaynağı belli olmayan gıdalar ile açıkta ve/veya sokakta satılan gıdalar, gazlı içecekler vb. tüketiminin sağlığa zararları üzerinde durulur.

1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.

1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.

 • Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde durulur.

1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

 • Okulda yemeğini yerken temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, ayakta yemek yememe, ağzında lokma varken konuşmama ve peçete kullanma gibi hususlar üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme, ekmek ve yiyecek israfını önleme konuları vurgulanır.

1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.

 • Televizyon, telefon, bilgisayar ve modem gibi kitle iletişim araçlarını bilinçli kullanmanın önemi üzerinde durulur. Kitle iletişim araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ile bu araçların yanlış kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanır.

Ünite: 1.4. Güvenli Hayat

Kazanımlar:

1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.

 • Merdivenden dikkatli inip çıkma, asansörü doğru kullanma, ıslak zeminde dikkatli yürüme, sınıf içindeki camlı eşyaları (dolap, şeref köşesi vb.) dikkatli kullanma, camdan ve balkondan aşağıya sarkmama; elektrik prizleri, kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma ve gaz kaçağı gibi durumlarda ne yapılacağını bilme gibi konular üzerinde durulur.

1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.

 • Trafik kavramından hareketle kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış yaptığı davranışlar üzerinde durulur.

1.4.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde trafik kurallarına uyar.

 • Karşıya geçme, yaya kaldırımı olan ve olmayan yerlerde yürüme ve yaya olarak trafikte görünürlükle ilgili önlemleri alma üzerinde durulur. Trafik işaret levhaları (dur, geç, yaya geçidi, dikkat, okul geçidi, bisiklet giremez gibi çocuğun yaşamıyla doğrudan ilişkili olanlar) ve işaretlerin olmadığı yerlerde ne yapacağını bilme (alt ve üst geçitler, yaya geçitleri, okul geçitleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının ve trafik polislerinin olduğu yerler, duran bir aracın önünden ve arkasından geçmeme vb.) ele alınır.

1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.

 • İnsanlarla iletişim kurarken kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir öneriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergilenmesi üzerinde durulur.

1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.

 • Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155, jandarma 156 ve orman yangını 177 vb. kurumlar ve telefon numaraları ele alınır. Telefon numaraları tek tek rakamlar hâlinde (1-5-5) kodlanarak öğretilir.

1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.

 • Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, oyun konsolu ve elektrikli ev aletleri gibi elektronik araç ve gereçlerin güvenli kullanımı üzerinde durulur. İnternet, bilgisayar oyunu ve sosyal medya gibi teknoloji bağımlılığına neden olabilecek durumlar karşısında dikkatli olunması gerektiği vurgulanır.

1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.

 • Güvensiz alanlar olarak asansör ve merdiven boşluğu, balkonlar, binaların bodrum katları, inşaat alanları, su kanalları, çukurlar, su birikintileri ve süs havuzları gibi alanlar üzerinde durulur.

Ünite: 1.5. Ülkemizde Hayat

Kazanımlar:

1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.

 • Aile büyüklerinden, yaşadıkları yerin (mahalle/köy/ilçe/il) isimleri, yetiştirilen ürünler vb. belirgin özellikleri hakkında bilgi edinmeleri istenir.

1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.

1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.

 • Ülkemizin adı, başkenti, Türk bayrağının şekli ve rengi ile İstiklâl Marşı’nın millî marşımız olduğu üzerinde durulur.

1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.

 • Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.

1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.

 • Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur.

1.5.6. Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.

 • Millî ve dinî gün ve bayramlar ile bunlar için yapılan hazırlıklar üzerinde durulur. Bayram, kutlama ve törenlerin önemi vurgulanır.

Ünite: 1.6. Doğada Hayat

Kazanımlar:

1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

 • Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulurken gerekli güvenlik önlemleri alınır.

1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

 • Yakın çevresinde bulunan bahçe bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçlar, bitkilerin zaman içinde nasıl değiştiği (bitkilerin büyümesi, yapraklarını dökmesi ve açması ile çiçek açması vb.) gibi konular üzerinde durulur.

1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.

 • Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin yapılması ve bu konuda çevredekilerin nezaket kuralları çerçevesinde uyarılması üzerinde durulur.

1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

 • Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddeler üzerinde durulur.

1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.

 • Güneş, Ay, Dünya ve yıldızların şekli ve büyüklüğü gibi konular üzerinde durulur.

1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

 • Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler ile bu değişikliklerin bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin neler olduğu üzerinde durulur.

1. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Okulumuzda Hayat15
Evimizde Hayat7
Sağlıklı Hayat7
Güvenli Hayat7
Ülkemizde Hayat6
Doğada Hayat8
Toplam50

En sık kullanılan terimler

1. Sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kelime bulutu
1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

Okul, araç, kullanma, kural, iletişim ve kişisel terimleri 1. sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programında en sık kullanılan kelimeler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın