10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu Kazanımları 2017

10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 10. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 10.1.1. Hareket Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 10.1.1.1. Serbest Hareketler

Kazanımlar:

10.1.1.1.1. Sporda ısınma ve soğuma egzersizlerinin temel ilkelerini uygular.

 • Uyarılar ile ısınmanın belli bir sıra takip etmesi, kolaydan zora olması ve yapılan etkinlikler Uyarılar ile ısınmanın belli bir sıra takip etmesi, kolaydan zora olması ve yapılan etkinlikler sonrası aktif soğuma egzersizlerinin yapılması sağlanır.

10.1.1.1.2. Sıralanma ve dizilişlerle ilgili komutları uygular.

10.1.1.1.3. Temel jimnastik duruşlarını uygular.

10.1.1.1.4. Serbest hareketleri eşli olarak uygular.

 • Öğrencilerin değişik şekillerde yürüme, koşma, sıçrama alıştırmalarını eşli olarak uygulamaları Öğrencilerin değişik şekillerde yürüme, koşma, sıçrama alıştırmalarını eşli olarak uygulamaları sağlanır.

Konu: 10.1.1.2. Ritmik Hareketler

Kazanımlar:

10.1.1.2.1. Ritimle hareketleri yapar.

 • Yürüme, koşma, sıçrama hareketlerini belli bir ritimle yapmaları istenir. Yürüme, koşma, sıçrama hareketlerini belli bir ritimle yapmaları istenir.

10.1.1.2.2. Fiziksel etkinlikleri ritmik bir şekilde uygular.

 • Sportif becerilerde kullanılan, ritimlerle ilişkili hareketlere benzer olanların bulunması ve Sportif becerilerde kullanılan, ritimlerle ilişkili hareketlere benzer olanların bulunması ve gösterilmesi sağlanır (kayma adımı vb.).

10.1.1.2.3. Zamana, dirence ve mesafeye karşı bireysel hareketleri uygular.

 • Koordinasyon parkurunda motorik özelliklerin geliştirilmesi sağlanır. Koordinasyon parkurunda motorik özelliklerin geliştirilmesi sağlanır.

Konu: 10.1.1.3. Oyun ve Drama

Kazanımlar:

10.1.1.3.1. Oyun ve drama yoluyla kendini ifade eder.

 • Öğrencilerden kendilerini etkileyen herhangi bir güncel olayı, müzik eşliğinde sadece vücut Öğrencilerden kendilerini etkileyen herhangi bir güncel olayı, müzik eşliğinde sadece vücut hareketlerini kullanarak kısa süreli drama örnekleri ile anlatmaya çalışmaları istenir.

10.1.1.3.2. Oyun yoluyla stratejiler geliştirmenin önemini açıklar.

 • Oyuna başlamadan önce gruplara kendi stratejilerini belirlemeleri için zaman verilir. Oyuna başlamadan önce gruplara kendi stratejilerini belirlemeleri için zaman verilir.

Ünite: 10.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 10.1.2.1. Bireysel Mücadele, Alan mücadelesi, File-Raket, Doğa, Zekâ Sporları ve Halk Dansları

Kazanımlar:

10.1.2.1.1. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

10.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

10.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

10.1.2.1.4. Seçili spor dalına özgü hareketleri açıklar.

10.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

10.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

10.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemleri alır.

 • Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler verilir ve güvenlik önlemleri almaları konusunda rehberlik edilir.

10.1.2.1.8. Seçili spor etkinliklerinde dürüstlük ve adil olma ilkelerini açıklar.

10.1.2.1.9. Seçili spor dalına özgü hareket kalıplarını kullanarak farklı kompozisyonlar oluşturur.

10.1.2.1.10. Seçili spor etkinliklerinde arkadaşlık ve dostluk ilkelerine uygun hareket eder.

 • Bireysel farklılıklara karşı saygılı ve anlayışlı davranmanın gerekliliği vurgulanır. Bireysel farklılıklara karşı saygılı ve anlayışlı davranmanın gerekliliği vurgulanır.

10.1.2.1.11. Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kullanır.

 • Derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması ve korunması hususunda öğrencilerin Derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması ve korunması hususunda öğrencilerin bilinçli hareket etmelerinin önemine vurgu yapılır.

Ünite: 10.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 10.1.3.1. Spor Dallarına Özgü Strateji ve Taktik

Kazanımlar:

10.1.3.1.1. Seçili spor dalına özgü savunma hareketlerini uygular.

10.1.3.1.2. Seçili spor dalına özgü hücum hareketlerini uygular.


Ünite: 10.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 10.2.1.1. Hayat Boyu Egzersiz

Kazanımlar:

10.2.1.1.1. Sağlıklı hayat için düzenli fiziksel etkinlikler yapar.

10.2.1.1.2. Hayat boyu spor için çevresindeki fırsatları kullanır.


Ünite: 10.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 10.2.2.1. Serbest Zaman Etkinlikleri

Kazanımlar:

10.2.2.1.1. Serbest zaman ve spor ilişkisini açıklar.

 • Serbest zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin pozitif yönleri üzerinde durulur. Serbest zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin pozitif yönleri üzerinde durulur.

Konu: 10.2.2.2. Fiziksel Gelişim Gözlemi

Kazanımlar:

10.2.2.2.1. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılmanın önemini açıklar.

Konu: 10.2.2.3. Temel Sağlık Bilgisi

Kazanımlar:

10.2.2.3.1. Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerin doğru bilgi kaynaklarından alınmasının önemini açıklar.

10.2.2.3.2. Spor sakatlanmalarını önlemeye ilişkin ilkeleri uygular.

 • 10.1.2.1.7. Kazanımı ile ilişkilendirilir.

10.2.2.3.3. Kişisel bakımını ve temizliğini yapar.


Ünite: 10.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 10.2.3.1. Atatürk ve Spor

Kazanımlar:

10.2.3.1.1. Atatürk’ün sporla ilgili sözlerinden oluşan poster hazırlar.

Konu: 10.2.3.2. Tören ve Kutlamalar

Kazanımlar:

10.2.3.2.1. Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinlik ve törenlerde görev alır.

Konu: 10.2.3.3. Türk Spor Tarihi ve Örnek Sporcularımız

Kazanımlar:

10.2.3.3.1. Tarihte kurulan Türk devletlerinde spora verilen önemi açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak tarihte kurulan Türk devletlerinde spora verilen Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak tarihte kurulan Türk devletlerinde spora verilen önem ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

10.2.3.3.2. Olimpiyatlarda başarı elde etmiş Türk sporcularını tanır.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak olimpiyatlarda başarı elde etmiş Türk Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak olimpiyatlarda başarı elde etmiş Türk sporcuları ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

Ünite: 10.2.4. Spor Bilinci ve Organizasyonları

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 10.2.4.1. Türkiye’de ve Dünyada Spor

Kazanımlar:

10.2.4.1.1. Ulusal sporun tarihsel gelişimini açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak devletin ve özel sektörün ulusal sporumuzun Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak devletin ve özel sektörün ulusal sporumuzun geliştirilmesi için hangi çalışmaları yaptığı ile ilgili araştırma yapılması istenir.

10.2.4.1.2. Spor alanında faaliyet gösteren meslek gruplarını tanır.

 • Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük, spor yöneticiliği gibi meslekler hakkında Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük, spor yöneticiliği gibi meslekler hakkında araştırma yapılması sağlanır.

Konu: 10.2.4.2. Spor Ahlakı

Kazanımlar:

10.2.4.2.1. Sporda adil oyun kavramını açıklar.

10.2.4.2.2. Sporda ahlaklı olmanın gerekliliğini açıklar.

Konu: 10.2.4.3. Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları

Kazanımlar:

10.2.4.3.1. Yurt içi spor organizasyonlarının amaçlarını açıklar.

10.2.4.3.2. Spor organizasyonlarına katılmanın önemini açıklar.

 • Öğrenciler okullarda ve ilde yapılacak organizasyonlara katılmaları konusunda teşvik edilir. Öğrenciler okullarda ve ilde yapılacak organizasyonlara katılmaları konusunda teşvik edilir.

10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Becerileri39
Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri111
Hareket Stratejileri ve Taktikleri12
Düzenli Fiziksel Etkinlik12
Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri35
Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz34
Spor Bilinci ve Organizasyonları36
Toplam1539

En sık kullanılan terimler

10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi etkinlik, spor, fiziksel, hareket, oyun, değer, üzerinde durulur sözcükleri en sık kullanılan kelimeler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın