10. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

10. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 10. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 10.1. Görsel Sanat Kültürü

Konu: 10.1.1. Geleneksel Türk Sanatları I

Kazanımlar:

10.1.1.1. Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar.

10.1.1.2. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklar.

10.1.1.3. Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini tanır.

 • Ebru sanatçısı Mustafa Esat Düzgünman; Ebru ve Hat Sanatçısı Necmettin Okyay; Hat sanatçısı Hamid Aytaç; Tezhip Sanatçısı Rikkat Kunt; Minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh, Nakkaş Osman, Levni, Süheyl Ünver; Çini Sanatçısı Hafız Mehmet Efendi ve Faik Kırımlı’nın eserleri tanıtılır. Bu sanatçıların yaşadıkları dönemlerdeki üslup özellikleri üzerinde durulur.

10.1.1.4. Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamlarını açıklar.

 • Türk kültüründe yer alan renklerin sembolik anlamlarının (Kara: kuzey, aşağı dünya, Ak: batı, yukarı dünya vb.) araştırılması sağlanır.

10.1.1.5. Geleneksel sanatlara ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini açıklar.

 • Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motifler (bitkisel, figürlü, geometrik, yazı, süsleme, karmalar) üzerinde durulur.
 • Motifler üzerinde “stilizasyon” ve “deformasyon” kavramları üzerinde durulur.

10.1.1.6. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini ve malzemelerini açıklar.

10.1.1.7. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini karşılaştırır.

 • Okul ortamında sağlanamaması durumunda minyatür ve ebru malzemeleri sanal ortam veya EBA’dan yararlanılarak tanıtılır.

10.1.1.8. Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk ressamlarını tanır.

 • Abidin Elderoğlu, Malik Aksel, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, ve Süleyman Saim Tekcan gibi sanatçıların eserlerinde yer alan geleneksel Türk sanatlarının etkileri üzerinde durulur.

Konu: 10.1.2. Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı

Kazanımlar:

10.1.2.1. İslamiyet öncesi Türk resim sanatının gelişimini açıklar.

 • Hun, Göktürk ve Uygur sanatları özetlenerek eser örneklerine ait görseller üzerinde öz ve biçim özellikleri vurgulanır.

10.1.2.2. İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini açıklar.

 • Selçuklu ve Osmanlı dönemi resim sanatından eser örneklerine ait görseller üzerinde öz ve biçim özellikleri vurgulanır.

Konu: 10.1.3. Çağdaş Türk Resim Sanatı

Kazanımlar:

10.1.3.1. Çağdaş Türk resminin erken dönem gelişimini açıklar.

 • Çağdaş Türk resminin öncü ressamlarından Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran’ın sanat üslupları ve eserleri tanıtılarak dönemin sanatsal özellikleri açıklanır.

10.1.3.2. Çağdaş Türk resminin grup ve temsilcilerini tanır.

 • Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1914 (Çallı) Kuşağı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, D Grubu, Yeniler Grubu ve Onlar Grubunun sanat anlayışları açıklanarak önemli temsilcileri ve eserleri tanıtılır.

10.1.3.3. Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanır.

 • Mihri Müşfik, Hale Asaf, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Neşe Erdok, Şükriye Dikmen, Sabri Berkel, Nuri İyem, Turan Erol, Ahmet Yakupoğlu ve Süleyman Saim Tekcan’ın eserlerinden örneklerle sanatsal üslupları hakkında bilgi verilir.

10.1.3.4. 1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin oluşmasındaki etkenleri açıklar.

 • 1950 öncesinde çok partili sisteme geçiş, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle sanatçı ve eser bağlamında Batıya giriş çıkışların serbest bırakılması gibi etkenlerin, özgür bir ortam oluşturduğu ve sanatçıları bireysel eğilimlere yönlendirdiği vurgulanır.

10.1.3.5. Türk resminde, Kurtuluş Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu ressamların eserlerini tanır.

 • Resimlerle “ Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, Refik Epikman tarafından yapılmış “Atatürk Kurtuluş Savaşı” konulu resimler sınıfa getirilerek “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” resimleri sergisi düzenlenir ya da slayt gösterisi şeklinde öğrencilere sunulur.

Konu: 10.1.4. Müzelerde İnceleme ve Uygulama II

Kazanımlar:

10.1.4.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanır.

10.1.4.2. Ülkemizdeki müzeleri tanır.

 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gaziantep ve Hatay Mozaik Müzeleri, İstanbul Modern, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul İslam Sanatları Müzesi ve kendi çevresindeki bir müze hakkında bilgi verilir. Çevre ve okul imkânları uygun ise müze gezileri ve müzede sanatsal çalışmalar yapılması veya sınıf ortamında sanal müze ziyaretleri gerçekleştirilerek uygulama çalışması sağlanır.

10.1.4.3. Müze ve sanat galerileri aracılığı ile farklı kültürleri tanır.

 • Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğu vurgulanarak farklı kültürel değerlere saygılı olunmasının gerekliliği hatırlatılır.

Ünite: 10.2. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Konu: 10.2.1. Desen Çalışmaları II

Kazanımlar:

10.2.1.1. İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceler.

10.2.1.2. Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapar.

10.2.1.3. İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varır.

10.2.1.4. Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurar.

Konu: 10.2.2. Renkli Resim Uygulamaları II

Kazanımlar:

10.2.2.1. Sanatçı eserlerinden renkli resim tekniklerini tanır.

 • Pastel boya tekniği, suluboya tekniği, guaj boya tekniği ve kolaj tekniği ile çalışan sanatçılara ait eser örneklerinin incelenmesi sağlanarak teknik özelliklerin farklılıkları vurgulanır.

10.2.2.2. Renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün çalışmalar yapar.

10.2.2.3. Resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini kullanır.

Konu: 10.2.3. Üç Boyutlu Çalışmalar

Kazanımlar:

10.2.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı açıklar.

 • Görsellerden yararlanarak Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç kapılarının incelenmesinin yanı sıra tarihsel bir değeri olan dinî bir yapıya ait kabartmaların incelenmesi sağlanır.
 • İlhan Koman’ın “Akdeniz Heykeli” (1980) isimli eserinin yanı sıra bulunduğu çevredeki bir heykelin incelenmesi sağlanır.

10.2.3.2. Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapar.

 • Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla çalışmalarında hazır malzeme yerine özellikle atık malzeme kullanmaları istenir.

10.2.3.3. Üç boyutlu çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

 • Sorumluluk kazanmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerin, çalışma bitiminde çevresel temizliklerini kendilerinin yapmaları gerektiği vurgulanır.

10. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Görsel Sanat Kültürü418
Görsel Sanatlarda Biçimlendirme310
Toplam728

En sık kullanılan terimler

10. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
10. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

10. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutunda sanat, görsel, çalışma, farklı, renk, örnek ve üzerinde durulur kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğu görülüyor. Açıklar ve kullanır ise en sık kullanılan kazanım fiilleri olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın