11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu Kazanımları 2017

11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 11. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 11.1.1. Hareket Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 11.1.1.1. Serbest Hareketler

Kazanımlar:

11.1.1.1.1. Serbest hareketleri grup hâlinde uygular.

 • Grupları oluştururken güç dengesine dikkat edilmelidir. Grupları oluştururken güç dengesine dikkat edilmelidir.

Konu: 11.1.1.2. Ritmik Hareketler

Kazanımlar:

11.1.1.2.1. Fiziksel etkinlikleri koordineli bir şekilde yapar.

 • Öğrencilerin koordinasyon parkurunda çalışmaları sağlanır. Öğrencilerin koordinasyon parkurunda çalışmaları sağlanır.

11.1.1.2.2. Verilen ritme uygun hareketi kompozisyon içerisinde yapar.

 • Basit bir ritim eşliğinde dört veya sekiz sayılı hareketlerin tüm sınıfla uygulanması Basit bir ritim eşliğinde dört veya sekiz sayılı hareketlerin tüm sınıfla uygulanması sağlanarak bir sonraki aşamada kendi ritim, hareket ve kompozisyonlarını yapmaları istenir.

Konu: 11.1.1.3. Oyun ve Drama

Kazanımlar:

11.1.1.3.1. Oyun yoluyla stratejiler geliştirerek uygular.

 • Öğrencilerin oyun içinde gelişen problemleri çözerek yeni stratejileri kurallara bağlı olarak Öğrencilerin oyun içinde gelişen problemleri çözerek yeni stratejileri kurallara bağlı olarak uygulamasına dikkat edilmelidir.

Ünite: 11.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 11.1.2.1. Bireysel Mücadele, Alan Mücadelesi, File-Raket, Doğa, Zekâ Sporları ve Halk Dansları

Kazanımlar:

11.1.2.1.1. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

11.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

11.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

11.1.2.1.4. Seçili spor dalına özgü hareketleri açıklar.

11.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

11.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

11.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.

 • Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler verilir ve güvenlik önlemleri almaları konusunda rehberlik edilir.

11.1.2.1.8. Seçili spor etkinliklerinde takım ruhu ilkelerini uygular.

11.1.2.1.9. Seçili spor dalına özgü yöresel müzikleri, geleneksel oyunları ve halk danslarını tanır.

 • Ülkemizin kültür zenginliği ve bu zenginliğe sahip çıkmanın gerekliliği vurgulanır. Ülkemizin kültür zenginliği ve bu zenginliğe sahip çıkmanın gerekliliği vurgulanır.

11.1.2.1.10. Seçili spor etkinliklerinde empati kurarak hareket eder.

11.1.2.1.11. Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kullanır.

 • Derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması hususunda öğrencilerin Derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması hususunda öğrencilerin bilinçli hareket etmelerinin önemi vurgulanır.

Ünite: 11.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 11.1.3.1. Spor Dallarına Özgü Strateji ve Taktik

Kazanımlar:

11.1.3.1.1. Seçili spor dalına özgü savunma hareketlerini uygular.

11.1.3.1.2. Seçili spor dalına özgü hücum hareketlerini uygular.


Ünite: 11.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 11.2.1.1. Hayat Boyu Egzersiz

Kazanımlar:

11.2.1.1.1. Fiziksel uygunluğu geliştirmek için düzenli fiziksel etkinlikler yapar.


Ünite: 11.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 11.2.2.1. Serbest Zaman Etkinlikleri

Kazanımlar:

11.2.2.1.1. Serbest zaman etkinliklerinin birey açısından yararlarını açıklar.

 • Serbest zamanları spor yaparak değerlendirmenin birey açısından pozitif yönleri üzerinde durulur. Serbest zamanları spor yaparak değerlendirmenin birey açısından pozitif yönleri üzerinde durulur.

11.2.2.1.2. Serbest zaman etkinliklerinin sosyal hayata etkisini açıklar.

Konu: 11.2.2.2. Fiziksel Gelişim Gözlemi

Kazanımlar:

11.2.2.2.1. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılır.

11.2.2.2.2. Kendisine uygun fiziksel etkinlik hedefleri belirler.

Konu: 11.2.2.3. Temel Sağlık Bilgisi

Kazanımlar:

11.2.2.3.1. Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini açıklar.

11.2.2.3.2. Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlık ve bağımlılıkların zararlarını açıklar.


Ünite: 11.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 11.2.3.1. Atatürk ve Spor

Kazanımlar:

11.2.3.1.1. Atatürk’ün ilgilendiği spor dallarını tanıtan sunu hazırlar.

 • Atatürk’ün güreş, yüzme, futbol ve diğer spor dallarına olan ilgisi üzerinde durulur. Atatürk’ün güreş, yüzme, futbol ve diğer spor dallarına olan ilgisi üzerinde durulur.

Konu: 11.2.3.2. Tören ve Kutlamalar

Kazanımlar:

11.2.3.2.1. Belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen etkinlik ve törenlere katılır.


Ünite: 11.2.4. Spor Bilinci ve Organizasyonları

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 11.2.4.1. Türkiye’de ve Dünyada Spor

Kazanımlar:

11.2.4.1.1. Sporun toplum üzerindeki etkisini açıklar.

 • Öğrencilerin tarih boyunca insanların neden spor yaptığı, sporu hangi amaçla kullandığı Öğrencilerin tarih boyunca insanların neden spor yaptığı, sporu hangi amaçla kullandığı konularında araştırma yapmaları sağlanır.

Konu: 11.2.4.2. Spor Ahlakı

Kazanımlar:

11.2.4.2.1. Dopingin sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

 • Uyarıcı etkisi olan maddelerin aşırı kullanılmasının insan vücuduna olan zararları hakkında Uyarıcı etkisi olan maddelerin aşırı kullanılmasının insan vücuduna olan zararları hakkında bilgi verilir.

11.2.4.2.2. Sporda dürüst olmanın gerekliliğini açıklar.

Konu: 11.2.4.3. Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları

Kazanımlar:

11.2.4.3.1. Uluslararası spor organizasyonlarının amaçlarını açıklar.

11.2.4.3.2. Olimpiyat oyunları ve spor organizasyonlarının ev sahibi ülkeler üzerindeki etkilerini açıklar.

 • Olimpiyat oyunlarında ve spor organizasyonlarında spor federasyonlarına düşen görevler hakkında araştırma yapılması istenir. Olimpiyat oyunları ve spor organizasyonlarında kullanılan spor tesisleri hakkında araştırma yapılması ve bu araştırmaların paylaşılması sağlanır.

Konu: 11.2.4.4. Sporda Centilmenlik

Kazanımlar:

11.2.4.4.1. Centilmenlik kavramını açıklar.

11.2.4.4.2. Sporda centilmenliğin gerekliliğini ifade eder.

 • Sporda şiddet ve saldırganlığı önlemek için alınabilecek tedbirler, sporseverlerin sergilemeleri Sporda şiddet ve saldırganlığı önlemek için alınabilecek tedbirler, sporseverlerin sergilemeleri gereken tutum ve davranışlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması sağlanır.

11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Becerileri34
Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri111
Hareket Stratejileri ve Taktikleri12
Düzenli Fiziksel Etkinlik11
Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri36
Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz22
Spor Bilinci ve Organizasyonları47
Toplam1533

En sık kullanılan terimler

11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu etkinlik, spor, fiziksel, hareket, oyun, üzerinde durulur kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğunu gösteriyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın