11. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

11. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 11. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 11.1. Görsel Sanat Kültürü

Konu: 11.1.1. Batı Resim Sanatına Genel Bakış

Kazanımlar:

11.1.1.1. Modernizm öncesi Batı resim sanatının gelişimini açıklar.

 • Gotik dönemin daha çok mimaride gelişme gösterdiği vurgulanır.
 • Rönesans dönemi resminin özellikleri üzerinde durulur. Dönemin önde gelen ressamlarından Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raffaello Sanzio’nun eserlerinin incelenmesi sağlanır.
 • Barok dönemi resminin özellikleri üzerinde durulur. Dönemin önde gelen ressamlarından Rembrandt, Rubens ve Diego Velazquez’in eserlerinin incelenmesi sağlanır.
 • Neoklasik dönem resminin özellikleri üzerinde durulur. Dönemin en önemli temsilcilerinden Jacques Louis David’in eserlerinin incelenmesi sağlanır.
 • Romantizm sanat akımının, bazı kaynaklarda modernizmin başlangıcı bazı kaynaklarda ise modern dönem öncesine ait olduğu belirtilerek kısaca akımın özellikleri üzerinde durulur. Akımın önde gelen temsilcilerinden William Turner’ın eser örneklerine yer verilir.

Konu: 11.1.2. Modern Sanat Akımları

Kazanımlar:

11.1.2.1. Modern sanat akımlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.

11.1.2.2. Modern sanat akımlarının özelliklerini örneklerle açıklar.

 • Fovizm, ekspresyonizm, kübizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm, soyut sanat ve soyut ekspresyonizmin öz ve biçimsel özellikleri örnekler üzerinden açıklanır.

11.1.2.3. Modern sanat akımlarının temsilcilerini tanır.

 • Andre Derain, Earnst Ludvig Kirshner, Pablo Picasso, Giacoma Balla, Hans Arp, Salvador Dali, Vassily Kandinsky, Jackson Pollock.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi ile ilişkilendirilir.

Konu: 11.1.3. Geleneksel Türk Sanatları II

Kazanımlar:

11.1.3.1. Geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan Batılı sanatçıları ve eserlerini tanır.

 • Geleneksel Türk sanatlarından hat, minyatür, ebru, halı, kilim sanatının; Rudolph Ernst, Gustav Klimt, Henry Matisse, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian ve Jackson Pollock’un eserleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi sağlanır.

Konu: 11.1.4. Müzelerde İnceleme ve Uygulama III

Kazanımlar:

11.1.4.1. Atatürk’ün müzelerimizin kurulmasındaki katkılarını açıklar.

11.1.4.2. Müzenin eğitim amaçlı kullanımının önemini açıklar.

 • Müzelerin toplumun sanatının, tarihinin ve kültürünün tanınması, korunması ve nesilden nesile aktarılmasındaki rolü ve önemine vurgu yapılır. Çevresel imkânlar dâhilinde müze eğitim faaliyetlerine katılım sağlanır, sınıf ortamında sanal müze ziyareti yapmaları sağlanır.

11.1.4.3. Müze ve sanat galerilerindeki eserlerden faydalanarak özgün çalışmalar yapar.


Ünite: 11.2. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Konu: 11.2.1. Desen Çalışmaları III

Kazanımlar:

11.2.1.1. Portrenin özelliklerini açıklar.

11.2.1.2. Karakteristik özellikleri vurgulayarak portre çizer.

11.2.1.3. Portre çizimlerinde ölçü ve oranı kullanır.

Konu: 11.2.2. Grafik Sanatlar

Kazanımlar:

11.2.2.1. Grafik sanatların çeşitlerini açıklar.

11.2.2.2. Grafik tasarımların günlük hayattaki etkilerini açıklar.

11.2.2.3. Tanıtım amaçlı grafik uygulamaları yapar.

 • Grafik tasarım çalışmalarında, okulun imkânları doğrultusunda bilgisayar kullanımı da teşvik edilmelidir.

Konu: 11.2.3. Özgün Baskı Resim Çalışmaları

Kazanımlar:

11.2.3.1. Özgün baskı resim tekniklerini tanır.

11.2.3.2. Özgün baskı resim malzemelerini tanır.

11.2.3.3. Özgün baskı resim tekniklerini çalışmalarında uygular.

 • Okulun imkânları doğrultusunda ağaç baskı gibi geleneksel baskı tekniklerinin yanı sıra kolay biçimlendirilen çeşitli hazır malzemeler de kullanılabilir.

Konu: 11.2.4. Renkli Resim Uygulamaları III

Kazanımlar:

11.2.4.1. Akrilik boya resim tekniğinde kullanılan araç gereçleri tanır.

11.2.4.2. Çalışmalarında akrilik boya tekniğini uygular.

11.2.4.3. Akrilik boya tekniği ile geleneksel Türk minyatür sanatının renk ve biçim özelliklerinden yararlanarak özgün çalışmalar yapar.


11. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Görsel Sanat Kültürü48
Görsel Sanatlarda Biçimlendirme412
Toplam820

En sık kullanılan terimler

11. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
11. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

11. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü üzere sanat, görsel, çalışma, Türk, renk, özellik ve üzerinde durulur en sık kullanılan kelimeler olmuş. Açıklar ve kullanır ise en sık kullanılan kazanım fiilleri.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın