12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu Kazanımları 2017

12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 12. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 12.1.1. Hareket Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 12.1.1.1. Serbest Hareketler

Kazanımlar:

12.1.1.1.1. Serbest hareketleri aletle uygular.

 • Aletlerle çalışılırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmalıdır. Aletlerle çalışılırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmalıdır.

Konu: 12.1.1.2. Ritmik Hareketler

Kazanımlar:

12.1.1.2.1. Fiziksel etkinlikler yaparak koordinasyonunu geliştirir.

 • Temel dans ve step hareketlerini kullanarak el-ayak ve vücut koordinasyonunun gelişmesi Temel dans ve step hareketlerini kullanarak el-ayak ve vücut koordinasyonunun gelişmesi sağlanır.

Konu: 12.1.1.3. Oyun ve Drama

Kazanımlar:

12.1.1.3.1. Eğitsel oyunlar planlar.

 • Eğitsel oyunun seçilmesi ve planlanmasına öğrencilerle birlikte karar verilir. Eğitsel oyunun seçilmesi ve planlanmasına öğrencilerle birlikte karar verilir.

12.1.1.3.2. Planladığı eğitsel oyunu uygular.

 • Eğitsel oyunu yönetme aşamasında sadece rehberlik yapılmalıdır. Eğitsel oyunu yönetme aşamasında sadece rehberlik yapılmalıdır.

Ünite: 12.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 12.1.2.1. Bireysel Mücadele, Alan Mücadelesi, File-Raket, Doğa, Zekâ Sporları ve Halk Dansları

Kazanımlar:

12.1.2.1.1. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

12.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

12.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

12.1.2.1.4. Seçili spor dalına özgü hareketleri açıklar.

12.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

12.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

12.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.

 • Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler verilir ve güvenlik önlemleri almaları konusunda rehberlik edilir.

12.1.2.1.8. Seçili spor etkinliklerini sorumluluk alarak uygular.

 • Seçili spor etkinliklerinde, seçilecek branşa özgü hareketler uygulanırken öğrencilere görev Seçili spor etkinliklerinde, seçilecek branşa özgü hareketler uygulanırken öğrencilere görev verilerek öğrencilerin sorumluluk alması sağlanır.

12.1.2.1.9. Seçili spor dalına özgü müzikleri, geleneksel oyunları ve halk danslarını tanır.

 • Öğrencilere değişik yörelere ait oyunlar oynatılarak farklı kültürler hakkında bilgi sahibi Öğrencilere değişik yörelere ait oyunlar oynatılarak farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

12.1.2.1.10. Seçili spor etkinliklerini yardımlaşarak uygular.

12.1.2.1.11. Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kullanır.

 • Derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması hususunda öğrencilerin Derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması hususunda öğrencilerin bilinçli hareket etmelerinin önemine vurgu yapılır.

Ünite: 12.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 12.1.3.1. Spor Dallarına Özgü Strateji ve Taktik

Kazanımlar:

12.1.3.1.1. Seçili spor dalına özgü savunma hareketlerini uygular.

12.1.3.1.2. Seçili spor dalına özgü hücum hareketlerini uygular.


Ünite: 12.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 12.2.1.1. Hayat Boyu Egzersiz

Kazanımlar:

12.2.1.1.1. Bilinçsiz spor yapmanın sağlık açısından zararlarını açıklar.

 • Sürantrenman kavramı açıklanarak insan vücuduna etkisi hakkında bilgi verilir. Sürantrenman kavramı açıklanarak insan vücuduna etkisi hakkında bilgi verilir.

12.2.1.1.2. Hareketsiz hayatın vücut sağlığı açısından zararlarını açıklar.

 • Teknolojik aletleri kullanırken vücudun doğal duruşunda olmamasının ve hareketsiz kalmanın Teknolojik aletleri kullanırken vücudun doğal duruşunda olmamasının ve hareketsiz kalmanın zararları üzerinde durulur.

Ünite: 12.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 12.2.2.1. Serbest Zaman Etkinlikleri

Kazanımlar:

12.2.2.1.1. Kendisi için uygun olan serbest zaman etkinliklerine katılır.

Konu: 12.2.2.2. Fiziksel Gelişim Gözlemi

Kazanımlar:

12.2.2.2.1. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılır.

12.2.2.2.2. Kendisine uygun fiziksel gelişim hedeflerini uygular.

Konu: 12.2.2.3. Temel Sağlık Bilgisi

Kazanımlar:

12.2.2.3.1. Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

12.2.2.3.2. Katıldığı sportif etkinliklerde uygun malzemeleri kullanır.


Ünite: 12.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 12.2.3.1. Atatürk ve Spor

Kazanımlar:

12.2.3.1.1. Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk’ün sporla ilgili aldığı kararları ve spor politikalarını açıklar.

Konu: 12.2.3.2. Tören ve Kutlamalar

Kazanımlar:

12.2.3.2.1. Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerde sorumluluk alır.


Ünite: 12.2.4. Spor Bilinci ve Organizasyonları

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 12.2.4.1. Türkiye’de ve Dünyada Spor

Kazanımlar:

12.2.4.1.1. Dünyadaki spor politikalarının ülkemizdeki spor politikasına etkisini açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak dünyadaki spor politikalarının ülkemizdeki spor Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak dünyadaki spor politikalarının ülkemizdeki spor politikasına etkisi hakkında araştırma yapılması sağlanır.

Konu: 12.2.4.2. Spor Ahlakı

Kazanımlar:

12.2.4.2.1. Spor kültürü edinilmesi açısından sporda “adil oyunun” önemini açıklar.

Konu: 12.2.4.3. Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları

Kazanımlar:

12.2.4.3.1. Olimpiyat oyunları ve spor organizasyonlarının toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir. değerlendirir.

Konu: 12.2.4.4. Engelliler ve Spor

Kazanımlar:

12.2.4.4.1. Engelli kavramını açıklar.

 • Engellilere karşı sabırlı ve saygılı olmanın önemi vurgulanır. Engellilere karşı sabırlı ve saygılı olmanın önemi vurgulanır.

12.2.4.4.2. Engelli sporu kavramını açıklar.

 • Paralimpik oyunlar hakkında araştırma yapılması sağlanır. Paralimpik oyunlar hakkında araştırma yapılması sağlanır.

12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Becerileri34
Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri111
Hareket Stratejileri ve Taktikleri12
Düzenli Fiziksel Etkinlik12
Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri35
Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz22
Spor Bilinci ve Organizasyonları45
Toplam1531

En sık kullanılan terimler

12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi etkinlik, spor, hareket, fiziksel, oyun, değer, üzerinde durulur en sık kullanılan kelimeler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın