12. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

12. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 12. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 12.1. Görsel Sanat Kültürü

Konu: 12.1.1. Çağdaş Sanat (Günümüz Sanatı)

Kazanımlar:

12.1.1.1. Postmodern sanatın genel özelliklerini açıklar.

  • Postmodern sanat ve modern sanat arasındaki farkların incelenmesi sağlanır.

12.1.1.2. Modern ve postmodern dönem sanatsal çalışmalar ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olur.

  • Bienaller (İstanbul Bienali)
  • Batı sanatından Marcel Duchamp, Anish Kapoor (Postmodern) ve Paul Cezanne, Richard Serra’nın (Modern); Türk Sanatından Burhan Doğançay (Postmodern) ve Nurullah Berk (Modern) vb. eserleri tanıtılarak ait oldukları dönemin (anlayış) özellikleri üzerinde durulur.

12.1.1.3. Günümüz sanatını teknolojik gelişmeler doğrultusunda değerlendirir.

Konu: 12.1.2. Müzelerde İnceleme ve Uygulama IV

Kazanımlar:

12.1.2.1. Dünyaca ünlü müzeleri tanır.

12.1.2.2. Yurt dışındaki müzelerde bulunan kültürel miraslarımızı tanır.

  • Berlin’de bulunan İslam Eserleri Müzesi ve Bergama Müzesi vb.

12.1.2.3. Müze ve sanat galerilerinin kültürel bağların kurulmasındaki rolünü açıklar.

12.1.2.4. Müze ve sanat galerileri ile ilgili yazılı ve görsel kaynakları sergiler.

  • Öğrencilerin müze ve sanat galerileri ile ilgili araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgilerden yararlanarak müze ve sanat galerilerini tanıtan web sayfası, broşür, okul gazetesi, poster ya da tanıtım sunumları oluşturmaları ve sunmaları sağlanır.

12.1.2.5. Sanal Müze ziyaretleri yapmaları sağlanır.


Ünite: 12.2. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Konu: 12.2.1. Desen Çalışmaları IV

Kazanımlar:

12.2.1.1. Çoklu figür çalışmaları yapar.

12.2.1.2. Kompozisyonlarında nesne mekân-figür ilişkisini kurar.

Konu: 12.2.2. Karikatür Sanatı

Kazanımlar:

12.2.2.1. Karikatürün özelliklerini açıklar.

  • Biçimsel özelliklerin yanı sıra ironi, hiciv kavramları üzerinde durulur.

12.2.2.2. Mizahın kültürümüzdeki yerini örneklerle açıklar.

12.2.2.3. Karikatür sanatının ünlü ustalarını ve eserlerini tanır.

  • Sedat Simavi, Oğuz Aral, Behiç Ak, Turhan Selçuk, Haslet Soyöz, Selçuk Demirel, Hasan Aycın, Piyale Madra, Ramize Erer’in karikatürleri incelenir.

12.2.2.4. Verilen bir konuyu mizah anlayışı içinde karikatürize eder.

Konu: 12.2.3. Fotoğraf Sanatı

Kazanımlar:

12.2.3.1. Fotoğrafın oluşum sürecini açıklar.

12.2.3.2. Tarihsel süreç içerisinde fotoğraf sanatında kullanılan araç gereç ve malzemeleri tanır.

12.2.3.3. Fotoğraf sanatının ünlü ustalarını ve eserlerini tanır.

  • Ara Güler, Şakir Eczacıbaşı, Sıtkı Fırat, Naciye Suman, Hannah Collins vb. fotoğraf sanatçıları ve eserleri tanıtılır.

12.2.3.4. Fotoğraf sanatı eserlerini sanatın ögeleri, ilkeleri ve içerik açısından analiz eder.

12.2.3.5. Kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çekimi yapar.

  • Öğrencinin ekonomik koşulları dikkate alınarak fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar veya cep telefonu gibi teknolojik aletlerle fotoğraf çekimi yapması sağlanır.

Konu: 12.2.4. Renkli Resim Uygulamaları IV

Kazanımlar:

12.2.4.1. Soyut ve figüratif resmin farklarını açıklar.

12.2.4.2. Ebru tekniği ile soyut uygulamalar yapar.

  • Öğrencilerin ebru uygulaması yapmaları sağlanarak özellikle soyut ekspresyonizm ile ebru sanatının etkileşimi ve benzerlikleri vurgulanır.

Konu: 12.2.5. Tekstil Tasarım

Kazanımlar:

12.2.5.1. Yaşadığı çevreden tekstil tasarımına ait motifler gösterir.

12.2.5.2. Geleneksel Türk motiflerinden esinlenerek özgün tekstil tasarımları yapar.

12.2.5.3. Atatürk’ün Türk tekstilinin gelişimine katkılarını açıklar.

Konu: 12.2.6. Endüstri Ürünleri Tasarımı

Kazanımlar:

12.2.6.1. Sanatsal tasarım ve endüstriyel tasarım arasındaki farkları açıklar.

12.2.6.2. Endüstri ürünleri tasarımının özelliklerini açıklar.

12.2.6.3. Endüstri ürünleri için özgün bir boyutlu tasarımlar yapar.


12. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Görsel Sanat Kültürü28
Görsel Sanatlarda Biçimlendirme619
Toplam827

En sık kullanılan terimler

12. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
12. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

12. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi sanat, görsel, çalışma, Türk, farklı, özellik ve üzerinde durulur en sık kullanılan kelimeler olmuş. Açıklar ve kullanır ise en sık geçen kazanım fiilleri.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

12. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017” üzerine bir yorum

Yorum yapın