12. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

12. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 12. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 12.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

12.1.1. İstiklâl Marşı’nı yönetir.

 • İstiklâl Marşı’nı yönetme çalışmalarında ses kayıtlarından yararlanılır.

12.1.2. Marşlarımızı anlamlarına uygun seslendirir.

 • Millî birliğimizin ve beraberliğimizin önemini vurgulayan marşlarımızdan (19 Mayıs Marşı, Karadeniz Marşı, 10. Yıl Marşı, Cumhuriyet marşları, Atatürk marşları ve Mehter marşları vb.) oluşan bir dağarcık hazırlanır.
 • Marşlarımızın sözlerine ve ezgilerine dikkat edilerek seslendirilmeleri sağlanır.

12.1.3. Dinlediği müzikleri türlerine göre ayırt eder.

 • Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden oluşan ses kayıtları dinletilerek bu müziklerin hangi türe ait olabileceği hakkında öğrencilerin fikir yürütmeleri sağlanır.
 • İlerleyen üniteler ile ilgili olarak müzik arşivi güncellenir.
 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak müzik arşivlerini geliştirmeleri sağlanır.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

12.1.4. Müzik çalışmalarını sergiler.

 • Öğrenciler bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini (nota yazım programları) kullanarak notaya aldıkları müzik çalışmalarını, çalgı topluluğu veya koro üyelerine partisyon olarak dağıtarak eserlerini yönetir ve seslendirirler.
 • Öğrencilere konser esnasında (eserlerini yönetirken, çalgılarını ve seslerini kullanırken) beden dilini doğru kullanmanın, öz güven ve liderlik özelliklerine sahip olmanın gerekliliği vurgulanır.
 • Öğrencilerin dağarcıklarındaki şarkı, türkü ve marş gibi formlardan oluşan çalışmalarını, sınıf/okul içinde arkadaşlarıyla paylaşmalarına yönelik etkinlikler düzenlemeleri sağlanır.

12.1.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

 • Kürdi, hüseyni ve nihavent makam dizilerinin özellikleri verilir. Ancak kuramsal ayrıntıya girilmeden sadece makamlarla ilgili dinleme, söyleme ve makamsal etkiyi hissetme çalışmaları yapılır.
 • Kürdi, hüseyni ve nihavent makamlarında bestelenmiş seçkin eserler dinletilir ve eserlerin seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanır.
 • Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.
 • İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.
 • Dinî müzik örneklerinden oluşan eserler seslendirir. Ezanların vakitlere göre Türk müziği makamlarında (saba, rast, hicaz, segâh, uşşak) okunduğu vurgulanır.

Ünite: 12.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

12.2.1. Türk müziği ses sistemini tanır.

 • Türk müziğinde kullanılan ses değiştirici işaretler gösterilerek komanın tanımı yapılır.
 • Türk müziği ses sistemini ve işaret (koma) tablosunu tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Türk müziği ses değiştirici işaretleri sadece öğrendiği makamlara ait değiştirici işaretlerle sınırlıdır.

12.2.2. Yatay ve dikey sekizli aralığı tanır.

 • Aralıkların özellikleri (büyük aralık, küçük aralık, artık aralık) tanıtılır ve örnekler dinletilir.

12.2.3. Aksak usulleri/ölçüleri tanır.

 • 9/8’lik aksak ölçünün ritmik yapısı açıklanır ve bu ölçünün vuruşları ve usul darpları gösterilir.
 • Türk müziğinde kullanılan 10/8’lik ve 12/8’lik usuller tanıtılır ve ilgili örnekler dinletilir.

Ünite: 12.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

12.3.1. Kendi ritim kalıbını oluşturur.

12.3.2. Kendi ezgisini oluşturur.

12.3.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 • Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.), bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup oluşturarak, eser ve çalışmalarını, nota yazım programları (musescore, denemo, frescobaldi vb.) ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme programları (ardour, audacity vb.) ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

Ünite: 12.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

12.4.1. Türk müziği eserlerini dinleyerek dağarcık oluşturur.

 • Öğrencilerin yurdumuzun farklı yörelerine ait müzikleri araştırmaları ve buldukları örneklerden oluşan bir dinleti düzenlemeleri sağlanır.
 • Farklı kültürlere saygı duymanın gerekliliği vurgulanır.
 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
 • Müzik arşivi için önerilen sanatçılar ve eserleri: Dede Efendi (Rast Kâr-ı Nâtık), Itrî (Neva Kâr, Segâh Tekbir, Salât-ı Ümmiye), Hüseyin Fahreddin Dede (Acemaşiran Mevlevî Âyini), Münir Nurettin Selçuk (Aziz İstanbul), Mehmet Reşat Aysu (Kürdilihicazkâr Saz Semai), Tanburi Cemil Bey (Muhayyer Saz Semai), Muharrem Ertaş (Gine Göç Eyledi Avşar Elleri), Neşet Ertaş (Neredesin Sen), Davut Sulari (Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne), Ali Ekber Çiçek (Haydar), Talip Özkan (Yağar Yağmur Yer Yaş Olur), Hisarlı Ahmet (Elif Dedim Be Dedim), Mehmet Erenler (Söğüdün Erenleri), Özay Gönlüm (Duman da Vardır Şu Dağların Başında).

12.4.2. Çoksesli Türk müziği ve Klasik Batı müziğinden seçkin eserler dinler.

 • Farklı müzik biçimlerinden (konçerto, senfoni, opera, oratoryo, bale, süit, lied vb.) seçkin örnekler dinletilir.
 • A. Vivaldi’nin “Mevsimler Konçertosu”, W. A. Mozart’ın “40. Senfoni”, G. Bizet’nin “Carmen Operası”, U. C. Erkin’in “Köçekçe Süiti”, A. A. Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu”, Selman Ada’nın “Ali Baba ve Kırk Haramiler Operası” vb. eserler örnek verilir.
 • Batı müziğinin tür ve biçimleri hatırlatılır.

12.4.3. Cumhuriyet Dönemi bestecilerinin eserleriyle Türk müziğine katkılarını yorumlar.

 • Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ekrem Zeki Ün, Osman Zeki Üngör, Halil Bedî Yönetken, Ferit Tüzün, Muammer Sun, Saip Egüz, Nevit Kodallı, İlhan Usmanbaş, İlhan Baran, Kemal İlerici, Bülent Arel gibi besteciler hakkında bilgi verilir.

12.4.4. Ülkemizdeki Batı müziği yorumcularına örnekler verir.

 • Ülkemizdeki Batı müziği yorumcularından Leyla Gencer, Ayhan Baran, Suna Korad, Vedat Kosal gibi önemli sanatçıların konserleri, posterleri, fotoğrafları ses ve görüntü kayıtlarına ait kaynaklardan yararlanılarak tanıtılır.

12.4.5. 20. yüzyıldan günümüze Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar.

 • 20. yüzyıldan günümüze Türk müziğine ilişkin araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta paylaşılması sağlanır.
 • 20. yüzyıldan günümüze önemli müzik şahsiyetlerinden, Tanburi Cemil Bey, Hüseyin Sadettin Arel, Münir Nurettin Selçuk, Lavtacı Andon, Refik Fersan, Şerif Muhittin Targan, Yorgo Bacanos, Mükerrem Kemertaş, Bayram Aracı, Zekeriya Bozdağ, Raci Alkır, Ahmet Gazi Ayhan, Neşet Ertaş gibi kişiliklerin Türk müzik tarihindeki yeri ve önemi vurgulanır.
 • 20. yüzyıldan günümüze bestecilerin eserlerinden örnekler tanır.
 • Fotoğraflar, resimler, ses ve görüntü kayıtlarından yararlanılarak 20. yüzyıldan günümüze Türk müziği tanıtılır.

12.4.6. Türk müziği besteci ve yorumcularını tanır.

 • Türk sanat müziği besteci ve yorumcularından Hafız Burhan, Hafız Sami Efendi, Kâni Karaca, Bekir Sıtkı Sezgin, Cinuçen Tanrıkorur, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Selahaddin Pınar, Selahattin İçli, Zeki Müren, Ziya Taşkent gibi önemli sanatçıların eserleri, konserleri, posterleri, fotoğrafları, ses ve görüntü kayıtlarına ait dokümanlardan yararlanılarak tanıtılır.
 • Türk halk müziği besteci ve yorumcularından Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Özay Gönlüm, Hacı Taşan, Muharrem Ertaş, Ali Ersan, Ali Özütemiz gibi önemli sanatçıların eserleri, konserleri, posterleri, fotoğrafları, ses ve görüntü kayıtlarına ait dokümanlardan yararlanılarak tanıtılır.

12.4.7. Önde gelen orkestra-koro şefleri ve çalışmaları ile ilgili örnekler sergiler.

 • Önde gelen Türk ve yabancı orkestra-koro şeflerinden Rıza Rit, Mesut Cemil, Muzaffer Sarısözen, Yücel Paşmakçı, Adnan Ataman, Hikmet Şimşek, Gustavo Dudamel, Claudio Abbado, Herbert Von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta ve diğer belli başlı şeflerin yönettikleri orkestraların görüntü ve ses kayıtlarından yararlanılarak tanıtılır.

12.4.8. Dünyanın değişik bölgelerindeki halk müziği çalgılarını Türk müziği çalgılarıyla ilişkilendirir.

 • Tulum-gayda, ut-lavta, kanun-santur vb. çalgıların benzerlikleri vurgulanır.

12.4.9. Türk halk müziği formlarını ayırt eder.

 • Kırık hava, uzun hava ve karma hava formları tanıtılır.

12.4.10. Türk halk müziği türlerini ayırt eder.

 • Bozlak, barak, maya, hoyrat, gazel, gurbet havası, zeybek, mengi, bengi, karşılama, horon, halay gibi türler tanıtılır.

12. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme5
Müziksel Algı ve Bilgilenme3
Müziksel Yaratıcılık3
Müzik Kültürü10
Toplam21

En sık kullanılan terimler

12. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
12. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

12. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın