2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 2. sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 2.1. Okulumuzda Hayat

Kazanımlar:

2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

 • Fiziksel özellikleri, hoşlandıkları, yapabildikleri ve yapmak istedikleri üzerinde durulur.

2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.

2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.

 • Farklı görüş ve çözümler çerçevesinde sınıf içi etkinliklerin belirlenmesi, planlanması, sınıf kurallarının oluşturulması, pano hazırlama ve sınıfın süslenmesi gibi konular üzerinde durulur. Kararlara katılma konusunda uygun iletişim dili kullanılması gerektiği vurgulanır. Ayrıca kararların öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla alınmasına özen gösterilmelidir.

2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.

 • Okulun yeri ve konumunun; çevresindeki yapı, kurum, sokak, cadde vb. yerlere göre tanıtılması üzerinde durulur.

2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.

 • Elektrik, su, temizlik malzemeleri ile okula ait ders araç ve gereçlerinin kullanımında tasarrufa özen gösterilmesi gibi konular üzerinde durulur.

2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.

 • Grupla çalışmanın temel kuralları ve iş birliğinin gerekliliği vurgulanarak okul etkinliklerinde arkadaşlarıyla yardımlaşma, sevgi, saygı, paylaşma, adalet, dürüstlük, sorumluluk alma ve güven gibi değerler çerçevesinde konu ele alınır.

2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.

 • İhtiyaçlarını, isteklerini, olaylar karşısındaki duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları çerçevesinde empatik bir dille ifade etmenin gerekliliği vurgulanır.

2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.

2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.

 • Oyun oynarken arkadaşlarına karşı nezaket dili kullanma, iş birliği içinde olma, öfkesini kontrol etme, arkadaşlarına zarar vermeme, oyunu kazanma veya kaybetmenin doğal bir durum olması gibi konular üzerinde durulur.

2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.

 • İstek ve ihtiyaç kavramlarından hareketle paranın tutumlu kullanımı üzerinde durulur.

Ünite: 2.2. Evimizde Hayat

Kazanımlar:

2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır.

 • Akraba kavramından hareketle konu açıklanır. Boşanma, evden ayrılma ve ölüm gibi nedenlerle ebeveynlerin birbirinden ayrıldığı ailelerin çocuklarının bulunduğu sınıflarda kazanım işlenirken daha özenli davranılmalıdır.

2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.

 • Akrabaları bir arada tutan değerlerle (sevgi, saygı, bağlılık, merhamet, vefa vb.) akrabalar arası iş birliği ve dayanışmanın akrabalık ilişkilerine katkıları üzerinde durulur.

2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.

 • Yaşadığı evin adresini ve velisinin telefon numarasını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi üzerinde durulur.

2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.

 • Odasını, çalışma masasını, oyuncaklarını, giysilerini temiz ve düzenli tutmanın gerekliliği empatik bir dille açıklanır.

2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.

2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.

 • Konu işlenirken tablo ve grafik (nesne ve şekil) okuma becerileri ön plana alınır.

2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.

 • Aile bireylerine, akrabalara, komşulara, hasta, hamile, yaşlı ve özel gereksinimli kişilere yardımcı olma üzerinde durulur.

2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.

 • Oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlere ayrılan süre üzerinde durulur.

2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.


Ünite: 2.3. Sağlıklı Hayat

Kazanımlar:

2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.

2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.

2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

 • Evde ve diğer sosyal ortamlarda (lokanta, pastane, yemekhane, misafirlik vb.) yemek yeme kuralları üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme ve ekmek israfını önleme konuları vurgulanır.

2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.

2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.

 • Hastane, toplum sağlığı merkezi, eczane gibi kurumlar; doktorluk, hemşirelik, eczacılık ve diş hekimliği gibi meslekler üzerinde durulur.

2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.

2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.


Ünite: 2.4. Güvenli Hayat

Kazanımlar:

2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.

 • Kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde durulur.

2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.

 • Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servisi gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik kurallarına uyma (emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanma, pencerelerden sarkmama, sürücüyü ve etrafını rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlarda yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme kuralları vb.) üzerinde durulur.

2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.

 • İhtiyaç duyan kişilere yardım edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur.

2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.

 • Ailesi ve yakın çevresinin telefon numaralarını bilmenin önemi vurgulanır. Ayrıca gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156, AFAD 122; sosyal destek hattı Alo 183 kurum ve telefon numaraları ele alınır.

2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.

 • Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda çevresindekileri gerekli durumlarda nezaket kuralları çerçevesinde uyarması üzerinde durulur.

2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

 • Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde durulur.

Ünite: 2.5. Ülkemizde Hayat

Kazanımlar:

2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir.

2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanı ve milleti için önemini fark eder.

 • Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil ettiği vurgulanır. Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadığı duygu durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar özetlenebilir.

2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.

 • Atatürk’ün başarılı bir öğrenci olması, ailesine değer vermesi ve çocukluk anıları üzerinde durulur.

2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.

 • Millî gün ve bayramların millî birlik ve beraberliği sağlamadaki rolü vurgulanır.

2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.

 • Dinî gün ve bayramların paylaşma ve dayanışmaya etkisi ele alınır.

2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.

 • Gelenek ve görenekler, yemek, giyim, kuşam, müzik ve yöresel oyunlar ile ilgili araştırma yapmaları sağlanır.

2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.

 • Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.

2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.

 • Sanayi, tarım ve hayvancılık gibi iş kollarından hareketle konu açıklanır.

Ünite: 2.6. Doğada Hayat

Kazanımlar:

2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.

2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.

 • İmkânlar dâhilinde öğrencilerin uygulamalı olarak bitki yetiştirmeleri, fidan dikmeleri ve hayvan beslemeleri sağlanır.

2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.

 • Yakın çevresindeki doğal unsurların (iklim koşulları, yer şekilleri, toprak yapısı, su kaynakları vb.) insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ele alınır.

2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

 • Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddelerin tekrar kullanılabilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulur.

2.6.5. Doğa olaylarını tanır.

 • Doğa olaylarından yağmur, dolu, kar, sis ve rüzgâr üzerinde durulur.

2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.

 • Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve deprem gibi doğal afetler üzerinde durulur.

2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.

 • Ana yönler üzerinde durulur.

2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.

 • Gün, ay, yıl ve mevsimlerin oluşum süreci basit bir şekilde ele alınır.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Okulumuzda Hayat11
Evimizde Hayat9
Sağlıklı Hayat7
Güvenli Hayat6
Ülkemizde Hayat8
Doğada Hayat9
Toplam50

En sık kullanılan terimler

2. Sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kelime bulutu
2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

2. sınıf Hayat Bilgisi dersinde en sık kullanılan terimler kural, araç, okul, yakın, çevresinde, iletişim ve güvenli kelimeleri.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın