2. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

2. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 2. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 2.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

2.1.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

 • Ses çalışmaları re-la aralığında, atlamalı olmayan yanaşık seslerle olmalı ve nefes egzersizleri (kısa, uzun, kesik kesik vb. ) yaptırılmalıdır. Ses çalışmalarında örneğin uşşak makamından oluşturulan bir ezgi yapısı kullanılabilir.

2.1.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

 • Öğrencilerin, çeşitli doğaçlama vücut hareketleri ile söylenen şarkılara eşlik etmeleri sağlanır.

2.1.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

 • Birlikte şarkı söylerken dikkat edilecek kurallar, beyin fırtınası yaptırılarak belirlenir ve şarkı daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilir.
 • Öğrencilerin seslerini şarkı söylerken uygun ton ve gürlükte (bağırmadan) kullanmaları gerektiğine dikkat çekilir.
 • Öğrencilerin diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek sınıfın uyum içinde olması sağlanmalıdır.

2.1.4. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.

 • Öğrencilerin belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencilerin görevli veya izleyici olarak katıldıkları bu etkinlikler hakkında hissettikleri duygu ve düşüncelerini, arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. Öğrencilerin bu etkinlik dışında hangi etkinliklere katılmak istedikleri ve etkinlikler ile ilgili önerileri ifade etmesi sağlanır. Ayrıca öğrencilere farklı bir müzik etkinliği hazırlatılarak bu etkinliği sınıfta sergilemeleri istenir.

2.1.5. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun söyler.

 • İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun şekilde ve gelişimsel özellikleri göz önünde tutularak ses sınırları dahilinde söylemeleri sağlanır.
 • İstiklâl Marşı’mızın millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönü ve önemi vurgulanır. İstiklâl Marşı’mız, içerdiği anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek dinletilir.
 • Bayrak törenlerinde İstiklâl Marşı’mızın esas duruşta dinlenmesi gerektiği anlatılır.
 • İstiklâl Marşı’mızın önemi vurgulanıp öğrencilere duygu ve düşünceleri sorularak konuyla ilgili sınıf içi paylaşım yaptırılır.

2.1.6. Millî, dinî ve manevi günler ile ilgili müzikler dinler.

 • Millî, dinî ve manevi günlerde bu kazanıma yer verilmelidir.

2.1.7. Atatürk’ü anlatan, düzeyine uygun şarkı, türkü ve marşları anlamına uygun dinler.

 • Millî bayram ve anma günlerinde bu kazanıma yer verilmelidir.

2.1.8. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilerde öz güven gelişimini desteklemek amacıyla bireysel veya toplu olarak müzik çalışmalarını sergileyebilecekleri ortamlar oluşturulur.

Ünite: 2.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

2.2.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

 • Bu kazanımda sesin gürlük özelliği (kuvvetli-hafif) üzerinde durulmalıdır.

2.2.2. Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.

 • iklerde esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir.

2.2.3. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.

 • Öğrencilerin çevresindeki telli (saz/bağlama, ut, kanun, tanbur, cümbüş, keman vb.), üflemeli (kaval, zurna, ney, tulum vb.), vurmalı ezgili (santur, ksilofon, metalofon vb.), vurmalı ezgisiz (kudüm, def, davul, kaşık, zil, darbuka, kastanyet, bendir, marakas, arbena vb.) çalgılarla tanışmaları sağlanmalıdır. Öğrencilere, çevrelerinde kullanılan çalgıların neler olduğu ile bu çalgıları nerelerde ve ne zaman gördükleri sorulur. Sonra, bu çalgıların nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.

2.2.4. Konuşmalarında uzun ve kısa heceleri ayırt eder.

 • Kelimeleri ritimlendirme üzerinde durulmalıdır. Doğrudan teorik bilgi aktarma şeklinde değil, sezişsel olarak verilmelidir.

2.2.5. Duyduğu ince ve kalın sesleri ayırt eder.

 • Ninni ezgilerindeki seslerin arasındaki incelik-kalınlık ilişkisi üzerinde durulmalıdır.

Ünite: 2.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

2.4.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma davranışları sergiler.

 • ik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde davranmanın gereğini vurgulayan öyküler dramatize ettirilir. Öyküde vurgulanan olumsuzlukların neler olduğu, nedenleri ve bu durumda nasıl davranılması gerektiği sınıf içinde tartışma yaptırılarak belirlenir. Öyküler doğru davranış biçimleriyle yeniden kurgulanarak tekrar dramatize edilir. Evde, okulda, konser salonlarında ve açık havada sergilenmesi gereken davranış biçimi üzerinde durulur. Gereğinden yüksek olan sesin rahatsızlık verici özelliği vurgulanır.

2.4.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.

 • Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örneklere yer verilmelidir.

2.4.3. Okulda Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.

 • Atatürk ile ilgili önemli gün ve haftalarda bu kazanıma yer verilmelidir. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışmaları da sergileyebilirler.

2.4.4. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

 • Öğrencilerin çevresinde düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılmalarının önemi vurgulanır.

2. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme8
Müziksel Algı ve Bilgilenme5
Müzik Kültürü4
Toplam17

En sık kullanılan terimler

2. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
2. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

2. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutunda müzik, uygun, hareket, çalışma, etkinlik, çevresinde, İstiklal, marşı ve Atatürk kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğu görülüyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın