5. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

5. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 5. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 5.1. Hareket Yetkinliği

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 5.1.1. Hareket Becerileri

Kazanımlar:

5.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini alan ve efor farkındalığını göstererek uygular.

 • Yürüme, koşma, sıçrama, atlama-sıçrama, adım al-sek, galop-kayma, yuvarlanma, tırmanma vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. Yürüme, koşma, sıçrama, atlama-sıçrama, adım al-sek, galop-kayma, yuvarlanma, tırmanma vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. “Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 1-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

5.1.1.2. Dengeleme gerektiren hareketleri vücut ve alan farkındalığını göstererek uygular.

 • Eğilme, esnetme, dönme-salınım, ağırlık aktarımı, atlama-konma, başlama-durma, dinamik-statik denge, duruş-oturuş, itme-çekme vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. Eğilme, esnetme, dönme-salınım, ağırlık aktarımı, atlama-konma, başlama-durma, dinamik-statik denge, duruş-oturuş, itme-çekme vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. “Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

5.1.1.3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri vücut farkındalığı ve hareket ilişkilerini göstererek uygular.

 • Topa alışma çalışmaları; atma-tutma, yakalama, ayakla vurma, yuvarlama, durdurma-kontrol, top sürme, raketle vurma, uzun saplı araçla vurma vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. Topa alışma çalışmaları; atma-tutma, yakalama, ayakla vurma, yuvarlama, durdurma-kontrol, top sürme, raketle vurma, uzun saplı araçla vurma vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. “Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.

5.1.1.4. Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterir.

 • Dengeleme, nesne kontrolü ve yer değiştirme hareketlerini birlikte yapmayı içeren etkinlik ve oyunlar vb. Dengeleme, nesne kontrolü ve yer değiştirme hareketlerini birlikte yapmayı içeren etkinlik ve oyunlar vb. örnek olarak gösterilebilir. “Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir.

5.1.1.5. Temel jimnastik hareketlerini yapar.

 • Jimnastikte duruşlar, yuvarlanmalar, vücut transferi ve yön değişikliği, geçişler ve bağlantılar vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir. Jimnastikte duruşlar, yuvarlanmalar, vücut transferi ve yön değişikliği, geçişler ve bağlantılar vb. hareketler örnek olarak gösterilebilir.

5.1.1.6. Verilen ritim ve müziğe uygun dans adımlarını uygular.

 • Farklı yön, geçiş ve yer değiştirme içeren basit dans adımları örnek olarak gösterilebilir. Farklı yön, geçiş ve yer değiştirme içeren basit dans adımları örnek olarak gösterilebilir. danslarına da yer verilebilir.

5.1.1.7. Yakın çevresine ait halk danslarını uygular.

 • Ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk dansları örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk dansları örnek olarak gösterilebilir. Etkinliklerde kültürel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

Konu: 5.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

5.1.2.1. Oyun ve etkinliklerde kullandığı temel hareket kavramlarını açıklar.

 • Temel hareket becerilerinde kullanılan vücut ve alan farkındalığı, efor (çaba) ve hareket ilişkilerine ait Temel hareket becerilerinde kullanılan vücut ve alan farkındalığı, efor (çaba) ve hareket ilişkilerine ait kavramlar ele alınmalıdır. “Temel Hareket Kavramları” (sarı kart grubu) FEK’i kullanılır.

5.1.2.2. Oyunlara ve etkinliklere katılımda güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varır.

 • Öz değerlendirme yaparak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkında olma gibi konular üzerinde durulur. Öz değerlendirme yaparak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkında olma gibi konular üzerinde durulur. Etkinliklerde öz saygı değeri üzerinde durulur.

5.1.2.3. Oyun ve etkinliklerde belirlenen kural ve yönergeleri uygular.

 • Oyun ve etkinliklerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayan rutinler, kurallar ve yönergeler ele alınmalıdır. Oyun ve etkinliklerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayan rutinler, kurallar ve yönergeler ele alınmalıdır. Oyun ve etkinliklerde adalet ve dürüstlük değerleri üzerinde durulur.

5.1.2.4. Oyun ve etkinliklerde zamanı etkili kullanmanın önemini fark eder.

 • Çeşitli oyunlarda veya etkinliklerde zamanı hedefler doğrultusunda etkili kullanmanın önemi vurgulanır. Çeşitli oyunlarda veya etkinliklerde zamanı hedefler doğrultusunda etkili kullanmanın önemi vurgulanır.

5.1.2.5. Oyun ve etkinliklerde farklı iletişim yollarını kullanır.

 • Oyun ve etkinliklerde sağlıklı iletişim kurmak için gerekli olan sözlü (etkili dinleme, etkili mesaj gönderme, ben ve biz dili kullanma), görsel (beden dili, jest ve mimikler, vurgular vb.) ve yazılı iletişim yolları Oyun ve etkinliklerde sağlıklı iletişim kurmak için gerekli olan sözlü (etkili dinleme, etkili mesaj gönderme, ben ve biz dili kullanma), görsel (beden dili, jest ve mimikler, vurgular vb.) ve yazılı iletişim yolları üzerinde durulur.

5.1.2.6. Oyun ve etkinliklerde iş birliğinin önemini kavrar.

 • Oyun ve etkinliklerde paylaşma ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde paylaşma ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur.

5.1.2.7. Oyun ve etkinliklerde kaybetmeye ve kazanmaya ilişkin uygun davranışlar sergiler.

 • İş birliğine veya yarışmaya dayalı oyun ve etkinliklerde adil oyun anlayışına uygun davranma ile oyun ve İş birliğine veya yarışmaya dayalı oyun ve etkinliklerde adil oyun anlayışına uygun davranma ile oyun ve etkinliklerde dürüstlük, saygı ve öz saygı değerleri üzerinde durulur.

5.1.2.8. Oyun ve etkinliklerde bireysel farklılıklara duyarlı olur.

 • Oyun ve etkinliklere katılımda bireysel farklılıkları anlama ve uygun davranışları sergileme ile etkinliklerde duyarlılık, saygı ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklere katılımda bireysel farklılıkları anlama ve uygun davranışları sergileme ile etkinliklerde duyarlılık, saygı ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur.

5.1.2.9. Oyun ve etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.

 • Oyun ve etkinliklerde eşitlik ve adalet değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde eşitlik ve adalet değerleri üzerinde durulur.

Konu: 5.1.3. Hareket Strateji ve Taktikleri

Kazanımlar:

5.1.3.1. Oyun ve etkinliklerde hücuma yönelik strateji ve taktikleri gösterir.

 • Oyun ve etkinliklerde vücut aldatması, yön ve hız değiştirmeye yönelik hücum taktikleri ele alınır. Oyun ve etkinliklerde vücut aldatması, yön ve hız değiştirmeye yönelik hücum taktikleri ele alınır. “Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlardan yararlanılabilir.

5.1.3.2. Oyun ve etkinliklerde savunmaya yönelik strateji ve taktikleri gösterir.

 • Oyun ve etkinliklerde yön ve hız değiştirmeye yönelik savunma taktikleri ele alınır. Oyun ve etkinliklerde yön ve hız değiştirmeye yönelik savunma taktikleri ele alınır. “Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlardan yararlanılabilir.

Ünite: 5.2. Aktif ve Sağlıklı Hayat

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 5.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Kazanımlar:

5.2.1.1. Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.

 • Vücut kompozisyonunu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığını, kas kuvvetiyle dayanıklılığını ve esnekliği geliştirecek fiziksel etkinliklere düzenli katılımın önemi ile etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur. Vücut kompozisyonunu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığını, kas kuvvetiyle dayanıklılığını ve esnekliği geliştirecek fiziksel etkinliklere düzenli katılımın önemi ile etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

Konu: 5.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

5.2.2.1. Fiziksel etkinliklerin eğlenceli yönlerinin farkına varır.

 • Oyun ve etkinliklere katılım ile eğlenme ve mutluluk arasında ilişki kurulur. Oyun ve etkinliklere katılım ile eğlenme ve mutluluk arasında ilişki kurulur.

5.2.2.2. Katıldığı etkiniklerde fiziksel etkinlik düzeyini ölçer.

 • Çeşitli yöntemler (günlük, gözlem, adımsayar, kalp atım monitörü gibi teknolojik araçlar) kullanılarak Çeşitli yöntemler (günlük, gözlem, adımsayar, kalp atım monitörü gibi teknolojik araçlar) kullanılarak yapılan fiziksel etkinlik düzeyinin ve şiddetinin belirlenmesi sağlanır. “Sağlık Anlayışı I ve II” FEK’lerinden (sarı ve mor kartlar) yararlanılabilir. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

5.2.2.3. Katıldığı fiziksel etkinliklerin, fiziksel uygunluğuna olan etkilerini açıklar.

 • Çeşitli etkinliklerin/sporların sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğa (vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi Çeşitli etkinliklerin/sporların sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğa (vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklığı ve esneklik) etkilerinin incelenmesi sağlanır.

5.2.2.4. Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.

 • Fiziksel etkinliklerde dengeli beslenme ile obezite konusu ele alınır. Fiziksel etkinliklerde dengeli beslenme ile obezite konusu ele alınır.

5.2.2.5. Fiziksel etkinliklerde kendisinin ve başkalarının güvenliğine etki eden durumları açıklar.

 • Fiziksel etkinliklerde fiziksel alanın güvenli hâle getirilmesi ve malzemelerin güvenli kullanımı gibi konular ele alınır. Fiziksel etkinliklerde fiziksel alanın güvenli hâle getirilmesi ve malzemelerin güvenli kullanımı gibi konular ele alınır.

5.2.2.6. Fiziksel etkinliklerde kendisinin ve başkalarının sağlığına etki eden durumları açıklar.

 • Fiziksel etkinliklerde ısınma, soğuma ve kullanılan malzemelerin (spor kıyafeti, etkinliğe veya spora özgü Fiziksel etkinliklerde ısınma, soğuma ve kullanılan malzemelerin (spor kıyafeti, etkinliğe veya spora özgü malzemeler) sağlık için uygunluğu gibi konular ele alınır. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

5.2.2.7. Fiziksel etkinliklerde ilkyardımın genel amaçlarını ve uygulamalarını bilir.

 • İlk yardımın tanımı, önemi, genel amaçları, temel kuralları (koruma, bildirme ve kurtarma) ve ilk yardım İlk yardımın tanımı, önemi, genel amaçları, temel kuralları (koruma, bildirme ve kurtarma) ve ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler ele alınır.

Konu: 5.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Kazanımlar:

5.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere katılır.

 • Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi millî bayramlar ile belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenecek olan etkinlik, spor ve oyunlara katılımları sağlanır. Vatanseverlik ve tarihsel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

5.2.3.2. Atatürk’ün sporla ilgili söylediği sözleri açıklar.

 • Tarihsel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur. Tarihsel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

5.2.3.3. Yakın çevresine ait halk danslarını tanır.

 • Ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk danslarının hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve kıyafetleri ele alınır. Ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk danslarının hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve kıyafetleri ele alınır. Kültürel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

5.2.3.4. Geleneksel çocuk oyunlarını tanır.

 • Ülkemizde oynanan geleneksel çocuk oyunlarından örnekler verilmelidir. Ülkemizde oynanan geleneksel çocuk oyunlarından örnekler verilmelidir. Tarihsel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

5.2.3.5. Olimpik kavramları bilir.

 • Modern Olimpiyat Oyunları (paralimpik, olimpik vb.) ile ilgili kavram ve semboller üzerinde durulur. Modern Olimpiyat Oyunları (paralimpik, olimpik vb.) ile ilgili kavram ve semboller üzerinde durulur.

5. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Yetkinliği318
Aktif ve Sağlıklı Hayat313
Toplam631

En sık kullanılan terimler

5. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
5. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

5. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu etkinlik, oyun, hareket, fiziksel, üzerinde, durulur kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğunu gösteriyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın