5. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

5. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 5. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 5.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Kazanımlar:

5.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır.

 • Beyin fırtınası ile başlayan, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır. Bu yapılırken konu olarak vefa, vicdanlı olma, iyilikseverlik, alçakgönüllülük, saygı, dostluk, arkadaşlık, merhamet, paylaşma ve sevgi gibi değerler üzerinde durulabilir.

5.1.2. Görsel sanat çalışmasında mekân olgusunu göstermek için ölçü ve oranı kullanır.

 • Eşyaların konumu, yakın-uzak ve büyük-küçük ilişkisinin dikkate alınması üzerinde durulabilir.

5.1.3. Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanır.

 • Perspektif konusu ele alınır. Hava (renk) perspektifinin ne olduğu, yaşamda karşılaşılan buna ilişkin sanat eserlerinden örnekler gösterilerek öğrencilerin peyzaj konulu bir çalışma yapmaları ve hava perspektifini uygulamaları sağlanır.

5.1.4. Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizer.

 • Figürün ne olduğu örneklendirilerek açıklanır. Figürlerdeki oran-orantı üzerinde durulur. Öğrencilerden gözlemledikleri bir insan figürünü oranlarına uygun bir şekilde çizmeleri istenir.

5.1.5. Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.

 • Okulun imkânlarına göre video, bilgisayar, fotoğraf makinesi, tablet vb. tercih edilebilir. Çağın getirdiği dijital teknolojilerin, ileride çok daha fazla bir şekilde hayatımızın bir parçası olacağı düşüncesinden hareketle, sanat/tasarım alanında nasıl ve nerelerde kullanıldığı, ileride de nasıl ve nerelerde kullanılabileceği üzerinde durulur. Mevcut imkânlara göre, bu teknolojilerden biri veya birkaçından yararlanarak çalışma yapmaları sağlanabilir.

5.1.6. Sanat malzemelerini kullanarak rölyef veya heykel oluşturur.

5.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.

 • Renk: Öğrencinin oluşturduğu renkler, açık, koyu
 • Form: İç bükey, dış bükey, negatif, pozitif
 • Doku: Yüzey süslemesiDeğer (Valör): Bir rengin şiddeti, açık, koyu, orta veya yüksek kontrast
 • Denge: Simetrik, asimetrik, merkezî

Ünite: 5.2. Kültürel Miras

Kazanımlar:

5.2.1. Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.

 • Türk kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. kültürlerine ait sanatçı ve eserlerinden örnekler incelenir.

5.2.2. Geçmişte ve günümüzde yapılmış olan sanat eserleri arasındaki farklılıkları söyler.

 • Duyarlılık (çevre, tarihsel miras vb.), vefa ve sevgi (doğa sevgisi, millet sevgisi) değerleri üzerinde durulur.

5.2.3. Müzeler ile Görsel Sanatları ilişkilendirir.

 • Müze, müze türleri ve müzelerin kültürel mirasa katkıları üzerinde durulur.

5.2.4. Kullanılan sanat malzemeleri ile görsel sanat alanındaki meslekleri ilişkilendirir.

 • Sanat alanındaki meslekler ve bu mesleklerde kullanılan malzemeler üzerinde durulur. (Örneğin heykeltıraşın eserlerini oluşturması için kil, metal, taş, bronz, alçı, ahşap gibi malzemeleri kullanması).

Ünite: 5.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Kazanımlar:

5.3.1. Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır.

 • Doğal oluşmuş peribacaları, Damlataş Mağarası gibi yapılar ile kentler arasındaki farklar üzerinde durulur.

5.3.2. Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz eder.

5.3.3. Seçilen sanat eserinin içeriğini yorumlar.

5.3.4. Bir sanat eserini yapıldığı dönem ve şartlara göre analiz eder.

 • Eseri incelenen sanatçının içinde bulunduğu çevre ve şartlar, sanat eserinin işlevi, sanatçıyı etkileyen dinsel, düşünsel, kültürel özellikler araştırılır.

5.3.5. Kendi görsel sanat çalışmasını değerlendirir.

 • İçinde bulunduğu çevre ve şartlara göre oluşturduğu çalışmasını ifade etmesi sağlanır. Bu uygulama sözlü ve yazılı olarak yaptırılabilir.

5.3.6. Sanat eserlerinin neden farklı değerlendirildiğini açıklar.

 • Bir sanat eseri duyusal, ekonomik, tarihsel, sosyokültürel, işlevsel vb. açılardan değerlendirildiği için estetik yargıların farklı olabileceği üzerinde durulur.

5.3.7. Görsel sanat çalışmasında etik kurallara uyar.

 • Sorumluluk ve dürüstlük gibi değerler üzerinde durulur.

5. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Görsel İletişim ve Biçimlendirme7
Kültürel Miras4
Sanat Eleştirisi ve Estetik7
Toplam18

En sık kullanılan terimler

5. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
5. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

5. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi sanat, çalışma, örnek, farklı, kullanır ve üzerinde durulur en sık kullanılan kelimeler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın