6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 6.1. Hareket Yetkinliği

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 6.1.1. Hareket Becerileri

Kazanımlar:

6.1.1.1. Bireysel sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini sergiler.

 • Çeşitli bireysel spor dallarına hazırlayıcı oyun ve etkinliklerden faydalanılır. Çeşitli bireysel spor dallarına hazırlayıcı oyun ve etkinliklerden faydalanılır. “Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir.

6.1.1.2. Takım sporlarına hazırlayıcı oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini sergiler.

 • Çeşitli takım spor dallarına hazırlayıcı, iş birliğine ve yarışmaya dayalı oyun ve etkinliklerden faydalanılır. Çeşitli takım spor dallarına hazırlayıcı, iş birliğine ve yarışmaya dayalı oyun ve etkinliklerden faydalanılır. “Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir. Oyun ve etkinliklerde arkadaşlık değeri üzerinde durulur.

6.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini sergiler.

 • Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporlara hazırlayıcı bireysel, iş birliğine ve yarışmaya dayalı oyunlardan faydalanılır. Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporlara hazırlayıcı bireysel, iş birliğine ve yarışmaya dayalı oyunlardan faydalanılır. FEK’lerindeki etkinlik ve oyunlar kullanılabilir.

6.1.1.4. Doğada yapılan etkinliklerle ilgili becerileri sergiler.

 • Açık alan ve doğada yapılan etkinliklere hazırlayıcı bireysel, iş birliği gerektiren ve yarışmaya dayalı Açık alan ve doğada yapılan etkinliklere hazırlayıcı bireysel, iş birliği gerektiren ve yarışmaya dayalı etkinlikler yapılır. “Açık Alan Oyunları” FEK’lerindeki (mor 1-4 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılır. Etkinliklerde doğaya duyarlılık ve doğa sevgisi değerleri üzerinde durulur.

6.1.1.5. Su sporları/etkinlikleri ile ilgili hareket becerileri sergiler.*

 • * Bu kazanım imkânları uygun olan veya uygun ortam oluşturabilen okullarda yapılmalıdır. * Bu kazanım imkânları uygun olan veya uygun ortam oluşturabilen okullarda yapılmalıdır. Su sporlarına hazırlayıcı bireysel, iş birliği gerektiren ve yarışmaya dayalı oyunlar ve etkinlikler yapılır.

6.1.1.6. Seçtiği jimnastik serisini uygular.

 • Öğrencilerin hazırlanıp kendisine sunulan çeşitli jimnastik serilerinden seçtiğini uygulaması sağlanır. Öğrencilerin hazırlanıp kendisine sunulan çeşitli jimnastik serilerinden seçtiğini uygulaması sağlanır. Etkinliklerde estetik değeri üzerinde durulur.

6.1.1.7. Seçtiği müziğe uygun dans becerileri sergiler.

 • Seçtiği müziğe uygun bireysel, eşle ve grupla uygulayabileceği çeşitli dans becerilerilerinin sergilenmesi sağlanır. Seçtiği müziğe uygun bireysel, eşle ve grupla uygulayabileceği çeşitli dans becerilerilerinin sergilenmesi sağlanır. “Dans Ediyorum” FEK’lerindeki (mor 1-3 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Etkinliklerde estetik değeri üzerinde durulur.

6.1.1.8. Halk danslarına özgü hareket becerileri sergiler.

 • Ülkemizin farklı yörelerine ait halk dansları ele alınır. Ülkemizin farklı yörelerine ait halk dansları ele alınır. “Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki (mor 1-3 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir. Etkinliklerde estetik değeri üzerinde durulur.

Konu: 6.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

6.1.2.1. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde kullandığı hareket kavramlarını açıklar.

 • Çeşitli spor ve etkinliklere hazırlayıcı oyunlarda kullanılan vücut ve alan farkındalığı, efor ve hareket Çeşitli spor ve etkinliklere hazırlayıcı oyunlarda kullanılan vücut ve alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkilerine ait kavramlar ele alınır. “Temel Hareket Kavramları” (sarı kart grubu) FEK’inden yararlanılır.

6.1.2.2. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde bireysel gelişimi için sorumluluk alır.

 • Oyun ve etkinliklerde sorumluluk ve öz saygı değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde sorumluluk ve öz saygı değerleri üzerinde durulur.

6.1.2.3. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinlikler için kural ve yönergeler oluşturulmasına katkı sağlar.

 • Oyun ve etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

6.1.2.4. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde zamanı etkili kullanır.

6.1.2.5. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde iş birliği yapmaya istekli olur.

 • Oyun ve etkinliklerde yardımseverlik değeri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde yardımseverlik değeri üzerinde durulur.

6.1.2.6. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterir.

 • Oyun ve etkinliklerde adalet ve saygı değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde adalet ve saygı değerleri üzerinde durulur.

6.1.2.7. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde bireysel farklılığı olanlarla çalışmaya gönüllü olur.

 • Oyun ve etkinliklerde bireysel farklılıklara duyarlılık, saygı ve eşitlik değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde bireysel farklılıklara duyarlılık, saygı ve eşitlik değerleri üzerinde durulur.

6.1.2.8. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde kullanabileceği materyaller tasarlar.

 • Oyun ve etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

6.1.2.9. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.

 • Oyun ve etkinliklerde sorumluluk, dürüstlük, eşitlik ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde sorumluluk, dürüstlük, eşitlik ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur.

Konu: 6.1.3. Hareket Strateji ve Taktikleri

Kazanımlar:

6.1.3.1. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde karşılaştığı problemlere bireysel çözümler üretir.

6.1.3.2. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde geliştirdiği strateji ve taktikleri uygular.

 • Oyun ve etkinliklerde paylaşma değeri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde paylaşma değeri üzerinde durulur.

Ünite: 6.2. Aktif ve Sağlıklı Hayat

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 6.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Kazanımlar:

6.2.1.1. Planladığı fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.

 • Okul içi ve dışında vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvvetiyle dayanıklılığı Okul içi ve dışında vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvvetiyle dayanıklılığı ve esnekliğini geliştirecek fiziksel etkinliklere düzenli katılımın önemi vurgulanır. Etkinliklerde çalışkanlık ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur.

Konu: 6.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

6.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek hedefler içeren fiziksel etkinlik programı hazırlar.

 • Öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerinden yola çıkarak kendilerine hedef belirlemeleri ve bu hedefler Öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerinden yola çıkarak kendilerine hedef belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda etkinlik planı hazırlamaları sağlanır. Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

6.2.2.2. Fiziksel etkinlik düzeyini etkileyen nedenleri açıklar.

 • Çevresindeki fiziksel etkinlik imkânları, aile ve arkadaşlarının spor yapma alışkanlıkları ve destekleri, Çevresindeki fiziksel etkinlik imkânları, aile ve arkadaşlarının spor yapma alışkanlıkları ve destekleri, kendisinin fiziksel etkinlik alışkanlıkları ve merakı vb. unsurlar üzerinde durulur. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

6.2.2.3. Fiziki etkinliklere katılım sonucunda, fiziksel uygunluk seviyesinde zaman içinde oluşan değişiklikleri açıklar.

 • Fiziksel uygunluk düzeylerinin takip edilmesi ve zaman içindeki değişikliklerin incelenmesi sağlanır. Fiziksel uygunluk düzeylerinin takip edilmesi ve zaman içindeki değişikliklerin incelenmesi sağlanır. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

6.2.2.4. Fiziksel etkinlikler sırasında enerji veren temel besin ögelerini açıklar.

 • Fiziksel etkinlik ve enerji kaynağı olan besin ögeleri ilişkisi ele alınır. Fiziksel etkinlik ve enerji kaynağı olan besin ögeleri ilişkisi ele alınır. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

6.2.2.5. Fiziksel etkinliklerde kendisinin ve başkalarının güvenliğine ilişkin önlemler alır.

 • Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

6.2.2.6. Fiziksel etkinlikler sırasında karşılaştığı sağlık sorunlarından korunma yöntemlerini bilir.

 • Burun kanaması, burkulma, çarpışma, sıyrık, kırık gibi spor yaralanmalarından korunma yolları ve ilk Burun kanaması, burkulma, çarpışma, sıyrık, kırık gibi spor yaralanmalarından korunma yolları ve ilk yardım uygulamaları ele alınır. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur.

Konu: 6.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Kazanımlar:

6.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere istekle katılır.

 • Etkinliklerde vatanseverlik değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde vatanseverlik değeri üzerinde durulur.

6.2.3.2. Atatürk’ün spora ve sporculara neden önem verdiğini bilir.

 • Etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

6.2.3.3. Yakın çevresine ait halk danslarını araştırır.

 • Etkinliklerde kültürel duyarlılık ve estetik değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel duyarlılık ve estetik değerleri üzerinde durulur.

6.2.3.4. Farklı kültürlere ait çocuk oyunlarını araştırır.

 • Etkinliklerde kültürel duyarlılık değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

6.2.3.5. Olimpiyat oyunlarının önemini açıklar.

 • Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur.

6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Yetkinliği319
Aktif ve Sağlıklı Hayat312
Toplam631

En sık kullanılan terimler

6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

6. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutunda etkinlik, oyun, fiziksel, hareket, değer, üzerinde ve durulur kelimelerinin en sık geçen sözcükler olduğunu gösteriyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın