6. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

6. Sınıf Müzik Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 6.1. Dinleme – Söyleme

Kazanımlar:

6.1.1. İstiklâl Marşı’nı birlikte söyler.

 • Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nı nefes yerlerine uygun olarak söylemeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nı söylerken doğru tonlama ve vurgu yapmaları sağlanır.

6.1.2. Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren marşlarımızı doğru söyler.

6.1.3. Öğrendiği notaları seslendirir.

 • Bu sınıf düzeyinde öğrencilere; kalın do-ince do arasındaki sesleri, çalgıları ve kendi seslerini kullanarak algılamalarına yönelik çalışmalar yaptırılmalıdır.

6.1.4. Farklı ritmik yapıdaki müzikleri seslendirir.

 • ikler kulaktan öğretilmiş basit, bileşik ve aksak ölçülerle sınırlı olmalıdır.

6.1.5. Seslendirdiği müziklerde hız ve gürlük basamaklarını uygular.

 • Öğrencilerin dağarcıklarındaki ezgilerden, seviyelerine uygun olanları çalgısıyla seslendirmelerine yönelik etkinlikler düzenlenir.
 • Öğrenilen değişik hız ve gürlük basamaklarının müziksel anlatımdaki yeri ve önemi vurgulanmalıdır.

6.1.6. Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder.

 • Türk müziğinin temel dokusu göz önünde bulundurularak öğrencilerin nihavent ve nikriz makamlarını ayırt edebilmelerine yönelik dinleti (türkü, şarkı, alıştırma vb.) çalışmaları yapılmalıdır. Örneğin önce sınıf düzeyinde istenen makamlardan birine yönelik dinleti çalışmaları yapılır. Öğrenciler ilk makamı işitsel olarak algıladıktan sonra diğer makama yönelik dinleti yapılır. Sonra her iki makama yönelik karışık eserler dinletilir ve öğrencilerden eserlerin hangi makama ait olduklarını bulmaları istenir. Öğrenciler eserlerin makamlarını belirlemede belli bir başarı elde ettikten sonra bu makamlardan farklı karakterde üçüncü bir makama ait eserler de arada bir sorulur ancak bu makamla ilgili ayrıntıya girilmez. Her çalışma sınıf düzeyinde istenen makamlara yönelik söyleme etkinlikleri ile desteklenerek öğrencilerde makamsal farkındalık sağlanır.

6.1.7. Atatürk’le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun seslendirir.

 • Millî bayram ve anma günlerinde bu kazanıma yer verilmelidir.

6.1.8. Müzikçalışmalarını sergiler.

 • Öğrencilerin müzikle ilgili eser ve edinimlerini sunabilecekleri ortamlar oluşturulur.

Ünite: 6.2. Müziksel Algı ve Bilgilenme

Kazanımlar:

6.2.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

 • Kalın do-ince do arası sesler, uzatma bağı, hece bağı, öğrenilen aksak ölçü (5/8), bileşik ölçü (6/8) ve öğrendiği sürelere ek olarak onaltılık nota süreleri verilmelidir.
 • Değiştirici işaretler (diyez, bemol, naturel) verilmelidir.

6.2.2. Müziklerde aynı ve farklı bölümleri ritim çalgılarıyla ayırt eder.

 • Düzeye uygun iki ve üç bölümlü şarkı, türkü vb. örnekler verilmelidir.

6.2.3. Ergenlik dönemi ses değişim özelliklerini fark eder.

6.2.4. İnsan sesinin oluşumunu kavrar.

 • Ses ve solunum organları tanıtılarak bu organların ses kaynakları olduğu vurgulanmalı, ses ile işitme arasındaki ilişki üzerinde durulmalıdır.

Ünite: 6.3. Müziksel Yaratıcılık

Kazanımlar:

6.3.1. Dinlediği farklı türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.

 • Öğrencilerin dinledikleri farklı türlerdeki müzikler ile ilgili düşüncelerini özgün anlatım yollarıyla (resim yapma, harekete dönüştürme, öykü ve şiir yazma vb.) ifade etmeleri istenir.

6.3.2. Farklı ritmik yapıdaki müzikleri harekete dönüştürür.

 • Kulaktan öğrenilmiş basit ve aksak ölçüler verilmelidir.

6.3.3. Ezgilere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik eder.

 • Öğrendiği süre değerleri ve ölçü göstergeleri (usullerle) sınırlı olmalıdır.

6.3.4. Müziklerde aynı ve farklı bölümleri dansa dönüştürür.

 • Düzeye uygun iki ve üç bölümlü şarkı, türkü vb. örnekler verilmelidir.

6.3.5. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.

 • Ezgi denemeleri; öğrenilen ölçü göstergesi (sayısı) ve süre değerleri ile sınırlandırılmalıdır.
 • Öğrenciler ezgileri ses ve/veya çalgı vasıtasıyla seslendirirler.

6.3.6. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

 • Öğrenciler kendi çalışmalarını (beste, düzenleme vb.) bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini kullanarak kaydeder. Örneğin bireysel olarak veya grup oluşturarak, çalışmalarını nota yazım programları (musescore, denemo vb.) ile notaya alma; müzik-ses düzenleme programları (ardour, audacity vb.) ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

Ünite: 6.4. Müzik Kültürü

Kazanımlar:

6.4.1. Yurdumuza ait başlıca müzik türlerini ayırt eder.

 • Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği ve çok sesli Türk müziklerinden seçkin örnekler (Örneğin Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş, Kâni Karaca, Tanbûrî Cemil Bey, Bekir Sıtkı Sezgin gibi önemli müzisyenler tarafından icra edilen eserler) öğrencilerin ses sınırlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak verilmelidir.

6.4.2. Atatürk’ün müzikle ilgili temel görüşlerini anlar.

 • Atatürk’ün müzikle ilgili görüşlerini anlamak için çeşitli kaynaklardan yararlanır.
 • Öğrencilerin müzikle ilgili araştırmalarında bilgisayar, İnternet ve kütüphanelerden yararlanabilmelerine ilişkin yönlendirmeler yapılır.

6.4.3. Yurdumuza ait müzik türlerinin kültürümüzün bir değeri ve zenginliği olduğunu fark eder.

6.4.4. Türk müziği kültürünü tanır.

 • Türk müziği kültürüne felsefesi ve eserleriyle katkıda bulunmuş; Dede Efendi, Tanbûrî Cemil Bey, Âşık Veysel gibi şahsiyetler vurgulanmalıdır.

6.4.5. Dinlediği çeşitli türdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir.

 • Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları, nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.
 • İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatılır.

6.4.6. Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkılarla onun müziğe verdiği önemi kavrar.

 • Eserler “Kırmızı Gülün Adı Var”, “Vardar Ovası”, “Estergon Kalâ’sı” gibi Atatürk’ün sevdiği türkülerden seçilir.

6. Sınıf Müzik Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Dinleme – Söyleme8
Müziksel Algı ve Bilgilenme4
Müziksel Yaratıcılık6
Müzik Kültürü6
Toplam24

En sık kullanılan terimler

6. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu
6. Sınıf Müzik Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

6. Sınıf Müzik dersi öğretim programı kelime bulutu

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın