7. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

7. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 7. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 7.1. Hareket Yetkinliği

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 7.1.1. Hareket Becerileri

Kazanımlar:

7.1.1.1. Bireysel sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini artan bir doğrulukla sergiler.

7.1.1.2. Takım sporlarına hazırlayıcı oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini artan bir doğrulukla sergiler.

 • “Hücum Oyunları” (mor 1-11 arasındaki kartlar) ve “Vurma ve Yakalama Oyunları” (mor 1-9 arasındaki “Hücum Oyunları” (mor 1-11 arasındaki kartlar) ve “Vurma ve Yakalama Oyunları” (mor 1-9 arasındaki kartlar), FEK’lerindeki etkinlik ve oyunlar kullanılabilir. Oyun ve etkinliklerde arkadaşlık değeri üzerinde durulur.

7.1.1.3. Raket ve uzun saplı araçlarla yapılan sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde hareket becerilerini

 • artan bir doğrulukla sergiler. artan bir doğrulukla sergiler. “File ve Raket Oyunları” (mor 1-8 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlik ve oyunlar kullanılabilir.

7.1.1.4. Doğada yapılan etkinliklerle ilgili becerileri geliştirir.

 • Açık alan/doğada iş birliğine, çeşitli iletişim yolları kullanmaya, bireysel ve grup performansına dayalı Açık alan/doğada iş birliğine, çeşitli iletişim yolları kullanmaya, bireysel ve grup performansına dayalı etkinlikler yapılabilir. “Açık Alan Oyunları” FEK’lerindeki (mor 1-4 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir. Etkinliklerde çevreye duyarlılık değeri üzerinde durulur.

7.1.1.5. Su sporları/etkinlikleri ile ilgili hareket becerilerini geliştirir.*

 • * Bu kazanım imkânları uygun olan veya uygun ortam oluşturulabilen okullarda yapılmalıdır. * Bu kazanım imkânları uygun olan veya uygun ortam oluşturulabilen okullarda yapılmalıdır. Suda güvenlik, suya giriş çıkış, suya alışma çalışmaları, ayak vuruşları, suda kayma, kol çalışmaları, nefes çalışmaları vb. etkinliklerden yararlanılabilir.

7.1.1.6. Hazırladığı jimnastik serisini uygular.

 • Öğrencilerin jimnastikte öğrendiği hareketleri (dönüşler, duruşlar, yuvarlanmalar, çember, kartvil vb.) Öğrencilerin jimnastikte öğrendiği hareketleri (dönüşler, duruşlar, yuvarlanmalar, çember, kartvil vb.) birleştirerek kendisine özgü seri hazırlayıp uygulaması sağlanır. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

7.1.1.7. Seçtiği müzikle uyumlu özgün dans koreografileri sergiler.

 • Etkinliklerde sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur.

7.1.1.8. Halk danslarına özgü hareket becerilerini artan bir doğrulukla sergiler.

 • “Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki (mor 1-3 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir. “Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki (mor 1-3 arasındaki kartlar) etkinlik ve oyunlar kullanılabilir.

Konu: 7.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

7.1.2.1. Spor ve etkinliklere hazırlayıcı oyunlara katılırken ilgili hareket kavramlarını yerinde kullanır.

 • “Temel Hareket Kavramları” (sarı kart grubu) FEK’i kullanılabilir. “Temel Hareket Kavramları” (sarı kart grubu) FEK’i kullanılabilir.

7.1.2.2. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde kendi performansını analiz eder.

 • Öğrencilere çeşitli spor ve etkinliklere hazırlayıcı oyunlarda, kendi performanslarını gözlemleyecekleri Öğrencilere çeşitli spor ve etkinliklere hazırlayıcı oyunlarda, kendi performanslarını gözlemleyecekleri uygulamalar yaptırarak performanslarını inceleme, yorum yapabilme, hedef belirleme ve sonuca ulaşmada bu gözlemleri kullanmaları sağlanır.

7.1.2.3. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde karşılaştığı problemlere grupla çözümler üretir.

 • Öğrencilerin çeşitli spor ve etkinliklerde istenilen sonuca ulaşmada yaşadıkları problemleri belirlemeleri; Öğrencilerin çeşitli spor ve etkinliklerde istenilen sonuca ulaşmada yaşadıkları problemleri belirlemeleri; bunlara bireysel, eşle, grup veya takım ile çözümler üretmeleri sağlanır.

7.1.2.4. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde etkili iletişim yolları kullanır.

 • Spor ve etkinliklere katılımda meydana gelen anlaşmazlıkları çözmek için öğrencilerin etkili iletişim yolları (saydamlık, doğallık, kibarlık, biz dili kullanma, karşısındakini yargılamadan dinleme, uygun ses tonu Spor ve etkinliklere katılımda meydana gelen anlaşmazlıkları çözmek için öğrencilerin etkili iletişim yolları (saydamlık, doğallık, kibarlık, biz dili kullanma, karşısındakini yargılamadan dinleme, uygun ses tonu kullanma, göz teması kurma vb.) kullanmaları sağlanır. Oyun ve etkinliklerde saygı değeri üzerinde durulur.

7.1.2.5. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.

7.1.2.6. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde adil oyun anlayışına uygun davranır.

 • Oyun ve etkinliklerde adalet ve saygı değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde adalet ve saygı değerleri üzerinde durulur.

7.1.2.7. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde liderlik becerileri gösterir.

 • Oyun ve etkinliklerde sorumluluk ve saygı değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde sorumluluk ve saygı değerleri üzerinde durulur.

7.1.2.8. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde bireysel farklılığı olanlarla çalışmaya istekli olur.

 • Oyun ve etkinliklerde eşitlik, saygı ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur. Oyun ve etkinliklerde eşitlik, saygı ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur.

7.1.2.9. Geliştirdiği materyali spor ve etkinliklerde kullanır.

 • Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

7.1.2.10. Akranının performansını değerlendirir.

 • Etkinliklerde güven ve dürüstlük değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde güven ve dürüstlük değerleri üzerinde durulur.

Konu: 7.1.3. Hareket Strateji ve Taktikleri

Kazanımlar:

7.1.3.1. Sporlara hazırlayıcı oyunlardaki strateji ve taktikleri çözümler.

 • “Hücum oyunları” (mor 5-11 arasındaki kartlar) “Vurma ve Yakalama Oyunları” (mor 1-9 arasındaki kartlar) “Hücum oyunları” (mor 5-11 arasındaki kartlar) “Vurma ve Yakalama Oyunları” (mor 1-9 arasındaki kartlar) “File ve Raket Oyunları” (mor 5-8 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlik ve oyunlardan yararlanılabilir.

Ünite: 7.2. Aktif ve Sağlıklı Hayat

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 7.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Kazanımlar:

7.2.1.1. Uyguladığı planın etkilerini gözleyerek fiziksel etkinliklere katılır.

 • Öğrencilerin okul içi ve dışında uyguladığı fiziksel etkinlik planının vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım Öğrencilerin okul içi ve dışında uyguladığı fiziksel etkinlik planının vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı ve esnekliğine olan etkisini gözlemlemeleri sağlanır. Etkinliklerde sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur.

7.2.1.2. Yakın çevresindeki fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını kullanır.

 • Çevresinde katılabileceği, uygulayabileceği fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını tanımaları sağlanır. Çevresinde katılabileceği, uygulayabileceği fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını tanımaları sağlanır. Etkinliklerde sorumluluk, özgürlük ve çevreye duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

Konu: 7.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

7.2.2.1. Fiziksel etkinliğe katılımda kendini motive edecek teknikleri tanır.

 • Hedef belirleme, kendi kendine konuşma, sosyal destek (arkadaş, aile, öğretmen vb.), ödüllendirme Hedef belirleme, kendi kendine konuşma, sosyal destek (arkadaş, aile, öğretmen vb.), ödüllendirme gibi teknikler kullanılabilir. Etkinliklerde çalışkanlık değeri üzerinde durulur.

7.2.2.2. Fiziksel etkinliklerde uygulayabileceği kişisel beslenme programını hazırlar.

 • Katıldığı fiziksel etkinlik ve spora uygun beslenme programı, öğretmen rehberliğinde hazırlanır. Katıldığı fiziksel etkinlik ve spora uygun beslenme programı, öğretmen rehberliğinde hazırlanır. “Beslenme piramidi” (sarı kart grubu) FEK’i kullanılabilir. Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

7.2.2.3. Fiziksel etkinlikler sırasında, kendisinin ve başkalarının güvenliğini sağlayacak davranışlar sergiler.

 • Etkinliklerde güven ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde güven ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur.

7.2.2.4. Temel ilk yardım uygulamalarını gösterir.

 • Kanama, sıyrık ve kesik, çıkık ve kırık, burkulma, zehirlenme gibi durumlar ele alınır. Kanama, sıyrık ve kesik, çıkık ve kırık, burkulma, zehirlenme gibi durumlar ele alınır. Etkinliklerde sorumluluk ve sağlığa duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

7.2.2.5. Fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili güvenilir bilgi kaynaklarını kullanır.

 • Sporla ilgili çeşitli bilgi kaynakları ve bunların doğruluğu, değerlere uygunluğu, güncelliği, bilimselliği Sporla ilgili çeşitli bilgi kaynakları ve bunların doğruluğu, değerlere uygunluğu, güncelliği, bilimselliği vb. konular ele alınır. Etkinliklerde çalışkanlık değeri üzerinde durulur.

Konu: 7.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Kazanımlar:

7.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenler için etkinlikler hazırlar.

 • Etkinliklerde vatanseverlik değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde vatanseverlik değeri üzerinde durulur.

7.2.3.2. Cumhuriyet Döneminde spora ve sporcuya verilen önem üzerinde durulur.

 • Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemin ülkemize olan katkıları üzerinde durulur. Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemin ülkemize olan katkıları üzerinde durulur. Etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

7.2.3.3. Farklı yörelere ait halk danslarını araştırır.

 • Öğrencilerin ülkemizin farklı yörelerine ait halk dansları, hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve kıyafetlerini Öğrencilerin ülkemizin farklı yörelerine ait halk dansları, hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve kıyafetlerini araştırmaları sağlanır. Etkinliklerde tarihsel, kültürel mirasa duyarlılık ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

7.2.3.4. Ülkemizin olimpiyat tarihini araştırır.

 • Etkinliklerde kültüre duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültüre duyarlılık değeri üzerinde durulur.

7. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Yetkinliği319
Aktif ve Sağlıklı Hayat311
Toplam630

En sık kullanılan terimler

7. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
7. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

7. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutunda etkinlik, oyun, fiziksel, hareket, değer ve spor kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğu görülüyor.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın