8. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

8. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 8. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 8.1. Hareket Yetkinliği

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 8.1.1. Hareket Becerileri

Kazanımlar:

8.1.1.1. Çeşitli sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.

 • Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

8.1.1.2. Hazırladığı jimnastik serisini artan bir doğrulukla uygular.

 • Etkinliklerde çalışkanlık, sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde çalışkanlık, sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur.

8.1.1.3. Belli bir temada hazırladığı dans koreografisini sunar.

 • Etkinliklerde çalışkanlık, sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde çalışkanlık, sorumluluk ve özgürlük değerleri üzerinde durulur.

8.1.1.4. Diğer kültürlere ait geleneksel oyunları oynar.

 • Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur.

8.1.1.5. Diğer kültürlere ait halk danslarını uygular.

 • Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur.

Konu: 8.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

8.1.2.1. Spor dallarına özgü kavramları açıklar.

 • Spor dallarına özgü teknik, saha, ekipman gibi kavramlar ele alınır. Spor dallarına özgü teknik, saha, ekipman gibi kavramlar ele alınır.

8.1.2.2. Spor becerilerinin hareket evrelerini analiz eder.

 • Spor dallarını meydana getiren temel beceriler ve tekniklerin evreleri (hazırlık, uygulama ve bitiriş) vurgulanır. Spor dallarını meydana getiren temel beceriler ve tekniklerin evreleri (hazırlık, uygulama ve bitiriş) vurgulanır.

8.1.2.3. Spor dallarına ait oyun kurallarını bilir.

 • Çeşitli spor dallarına ait oyun kuralları ele alınır. Çeşitli spor dallarına ait oyun kuralları ele alınır.

8.1.2.4. Spor ortamlarında yaşadığı stresli durumlarla başa çıkma yollarını söyler.

 • Öğrencilerin spor ve fiziksel etkinliklerde stresli durumlarla karşılaştıklarında, hangi başa çıkma yollarını Öğrencilerin spor ve fiziksel etkinliklerde stresli durumlarla karşılaştıklarında, hangi başa çıkma yollarını (nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, otojen çalışmalar, zihinsel stratejiler, psikolojik yardım stratejileri vb.) kullandıkları ve bunların etkilerini açıklamaları sağlanır.

8.1.2.5. Spor ortamlarında sorumluluk alır.

 • Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

8.1.2.6. Spor ortamında iletişim yollarını etkili olarak kullanır.

 • Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim yollarını kullanma üzerinde durulur. Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim yollarını kullanma üzerinde durulur. Etkinliklerde saygı ve sabır değerleri üzerinde durulur.

8.1.2.7. Sporda takım hedeflerine ulaşmak için iş birliği yapar.

8.1.2.8. Adil oyun anlayışına uygun davranmayı alışkanlık hâline getirir.

 • Etkinliklerde adalet ve saygı değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde adalet ve saygı değerleri üzerinde durulur.

8.1.2.9. Spor dallarına katılımı artıracak liderlik becerileri gösterir.

 • Öğrencilerin spor ve fiziksel etkinlik ortamlarında liderlik becerileri (ikna etme, etkili iletişim, oyun lideri/ Öğrencilerin spor ve fiziksel etkinlik ortamlarında liderlik becerileri (ikna etme, etkili iletişim, oyun lideri/ oyun koordinatörü olma, sabırlı olma, kararları arkadaşları ile birlikte alma vb.) göstermelerine fırsat verilmelidir.

8.1.2.10. Spor ve etkinliklere katılımda bireysel farklılığı olanlarla çalışmaya değer verir.

 • Etkinliklerde eşitlik, saygı, arkadaşlık ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde eşitlik, saygı, arkadaşlık ve yardımseverlik değerleri üzerinde durulur.

8.1.2.11. Katıldığı spor dallarında performansına yönelik öz değerlendirme yapar.

 • Etkinliklerde dürüstlük değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde dürüstlük değeri üzerinde durulur.

8.1.2.12. Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili meslekleri araştırır.

Konu: 8.1.3. Hareket Strateji ve Taktikleri

Kazanımlar:

8.1.3.1. Spor dallarına özgü strateji ve taktikleri uygular.


Ünite: 8.2. Aktif ve Sağlıklı Hayat

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 8.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Kazanımlar:

8.2.1.1. Fiziksel etkinliklere katılımı alışkanlık hâline getirir.

 • Okul içi ve dışında vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı Okul içi ve dışında vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı ve esnekliğini geliştirecek fiziksel etkinliklere düzenli katılımın önemi vurgulanır. Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

8.2.1.2. Yakın çevresindeki spor imkânlarını etkili kullanır.

 • Okul dışında fiziksel etkinlik yapacağı ortamları veya kurumları tanıma ve etkili kullanmanın önemi vurgulanır. Okul dışında fiziksel etkinlik yapacağı ortamları veya kurumları tanıma ve etkili kullanmanın önemi vurgulanır. Etkinliklerde özgürlük ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

Konu: 8.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Kazanımlar:

8.2.2.1. Fiziksel etkinlik düzeyini korumak için çeşitli motivasyon tekniklerini kullanır.

 • Bireysel motivasyon yöntemleri geliştirme ve etkilerini takip etme vb. teknikler üzerinde durulur. Bireysel motivasyon yöntemleri geliştirme ve etkilerini takip etme vb. teknikler üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

8.2.2.2. Düzenli olarak yaptığı spor etkinliklerinin, fiziksel uygunluğuna etkilerini değerlendirir.

 • Yaptığı fiziksel etkinlik ve spor programının, fiziksel uygunluğuna (vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım Yaptığı fiziksel etkinlik ve spor programının, fiziksel uygunluğuna (vücut kompozisyonu, kalp-dolaşım sistemi dayanıklılığı, vb.) etkisi ele alınır. Etkinliklerde sorumluluk değeri üzerinde durulur.

8.2.2.3. Fiziksel etkinliklerde yiyecek ve içecek seçiminde bilinçli tüketici davranışları sergiler.

 • Hangi besin desteklerinin yararlı (vitamin B grubu, vitamin C ve vitamin D; mineraller- kalsiyum, magnezyum, sporcu içeceği vb.) hangi besin desteklerinin zararlı (aşırı protein destekleri, enerji içecekleri Hangi besin desteklerinin yararlı (vitamin B grubu, vitamin C ve vitamin D; mineraller- kalsiyum, magnezyum, sporcu içeceği vb.) hangi besin desteklerinin zararlı (aşırı protein destekleri, enerji içecekleri vb.) olduğu açıklanır. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

8.2.2.4. Spor ortamlarında gerekli güvenlik önlemleri alır.

 • Etkinliklerde sorumluluk ve sağlığa duyarlılık değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk ve sağlığa duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

8.2.2.5. Spor sakatlıklarından korunma yöntemlerini bilir.

 • Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde sağlığa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

8.2.2.6. Fiziksel etkinlikler ve spor konusunda medyada çıkan haberleri takip eder.

 • Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde sorumluluk ve çalışkanlık değerleri üzerinde durulur.

Konu: 8.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Kazanımlar:

8.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlerde sorumluluk alır.

 • Etkinliklerde vatanseverlik ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde vatanseverlik ve sorumluluk değerleri üzerinde durulur.

8.2.3.2. Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi inceleyerek çıkarımlarda bulunur.

 • Etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulur. Etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri üzerinde durulur.

8.2.3.3. Diğer kültürlere ait halk danslarını araştırır.

 • Etkinliklerde kültürel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel mirasa duyarlılık değeri üzerinde durulur.

8.2.3.4. Olimpik ve Paralimpik okul günleri hazırlar.

 • Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur. Etkinliklerde kültürel duyarlılık değeri üzerinde durulur.

8. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Yetkinliği318
Aktif ve Sağlıklı Hayat312
Toplam630

En sık kullanılan terimler

8. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
8. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

8. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi etkinlik, fiziksel, oyun, hareket, sorumluluk, değer, üzerinde ve durulur kelimeleri en sık kullanılan sözcükler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın