8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 8. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 8.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Kazanımlar:

8.1.1. Görsel sanat çalışması oluşturma sürecini eskiz defterinde gösterir.

 • Girişimcilik bağlamında planlama yapma, yaptıklarını raporlaştırma, sunma ve savunma konularına değinilir.

8.1.2. Görsel sanat çalışmalarından oluşan bir sunum dosyası hazırlar.

 • Öğrencinin dönem başından itibaren yapmış olduğu araştırma ve uygulama çalışmalarından bazılarının belli bir sistematik içerisinde hazırlanması ve sunulması sağlanır.

8.1.3. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan yararlanır.

 • Çağın getirdiği teknolojik yeniliklerle oluşturulmuş sanat eserleri ve tasarımlardan örnekler gösterilerek öğrencinin kendi yapmak istediği çalışmada bunlardan nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulur.

8.1.4. Yazı ve görsel kullanarak görsel sanat çalışması oluşturur.

 • Güncel ve sosyal sorumluluk gerektiren konularla ilgili afiş veya karikatür çalışmasının özellikleri ve oluşturulma süreci üzerinde durulabilir.

8.1.5. Güncel olayları görsel sanat çalışmasına yansıtır.

 • Ekonomi, doğal afetler, çevre duyarlılığı, iş sağlığı güvenliği, bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler vb. konulardan yararlanılabilir.

8.1.6. Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini kullanır.

 • Mekânda derinlik etkisi yaratmak için tek kaçarlı / iki kaçarlı perspektif ve hava perspektifi birlikte kullanılır.

8.1.7. Gözleme dayalı çizimlerinde farklı bakış açılarını yansıtır.

 • Çizimler; kuş bakışı, balıkgözü, solucan bakışı, karşıdan bakış gibi farklı bakış açılarıyla oluşturulur.

8.1.8. Farklı teknik ve materyalleri bir arada kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.

8.1.9. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.

 • Renk: Zıtlık ilişkisi
 • Değer: Gölgeleme
 • Oran-Orantı: Oran ilişkileri
 • Birlik: Uyum
 • Çeşitlilik: Bir veya daha fazla sanat elemanının uyumlu birlikteliği

Ünite: 8.2. Kültürel Miras

Kazanımlar:

8.2.1. Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini açıklar.

8.2.2. Sanatçıların toplumda üstlendiği rolleri yorumlar.

 • Özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanmış kamu spotları izletilebilir.

8.2.3. Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırır.

8.2.4. Müzelerdeki eserlerin korunmasının önemini açıklar.

 • Tarihî yapılar ile müzelerdeki eserlerin öncelikle bir milletin, sonra tüm insanlığın ortak malı olduğu üzerinde durulur. Sanatın “evrensel bir dil” olma özelliğinin buradan geldiği açıklanır. Bu konu açıklanırken duyarlılık değeri ele alınır.

Ünite: 8.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Kazanımlar:

8.3.1. Sanat eserinde kullanılan görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz eder.

 • Sanat elemanları ve tasarım ilkeleri bağlamında sanat eserleri incelenir.

8.3.2. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde bilgi ve deneyimlerin etkisini söyler.

8.3.3. Sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu açıklar.

8.3.4. Kendisinin ve akranlarının çalışmalarını analiz eder.

8.3.5. Sanatın tanımlamasını yapar.

 • Sanatın farklı zaman dilimlerindeki tanımlarının, türlerinin ve değişiminin tartışılması sağlanır.

8.3.6. Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların etkisini analiz eder.

 • Markaların, şirketlerin vb. kurumların kullandıkları logo, slogan, yazı karakteri, renk, koku vb. imaj oluşturan kurumsal kimlik tasarımlarının hem ekonomik hem de tanıtım anlamında önemli etkisi olduğu irdelenir. Burada finansal okuryazarlık, sosyal-finansal girişimcilik, enerji tasarrufu ve vergi bilinci konuları üzerinde durulabilir.

8.3.7. Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına etkisini açıklar.

 • Türk ressamlardan Erol Akyavaş’ın ve Avrupa sokak sanatçısı Banksy’in eserlerinden örnekler gösterilir.

8. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Görsel İletişim ve Biçimlendirme9
Kültürel Miras4
Sanat Eleştirisi ve Estetik7
Toplam20

En sık kullanılan terimler

8. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

8. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü gibi sanat, görsel, çalışma, farklı, örnek, eser ve üzerinde durulur en sık kullanılan kelimeler olmuş. Kullanır ve açıklar da 8. sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programında en sık geçen kazanım fiilleri.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın