9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 9. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 9.1.1. Hareket Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 9.1.1.1. Serbest Hareketler

Kazanımlar:

9.1.1.1.1. Sporda ısınma ve soğuma egzersizlerinin önemini açıklar.

 • Isınmanın sakatlanmaları önleyici özelliğine ve performansa olan olumlu etkilerine vurgu Isınmanın sakatlanmaları önleyici özelliğine ve performansa olan olumlu etkilerine vurgu yapılır. Soğumanın egzersiz sonrası toparlanmadaki etkisi vurgulanır.

9.1.1.1.2. Sıralanma ve dizilişleri açıklar.

 • Sıralanma ve dizilişlerin dersin başında, işlenişinde, sonunda ve törenlerde kullanılması Sıralanma ve dizilişlerin dersin başında, işlenişinde, sonunda ve törenlerde kullanılması hakkında yönlendirme yapılır.

9.1.1.1.3. Temel jimnastik duruşlarını açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak temel jimnastik duruşları ile ilgili araştırma Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak temel jimnastik duruşları ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

9.1.1.1.4. Serbest hareketleri bireysel olarak uygular.

 • Öğrencilerin değişik şekillerde yürüme, koşma, sıçrama alıştırmalarını bireysel olarak Öğrencilerin değişik şekillerde yürüme, koşma, sıçrama alıştırmalarını bireysel olarak uygulamaları sağlanır.

Konu: 9.1.1.2. Ritmik Hareketler

Kazanımlar:

9.1.1.2.1. Ritmin önemini ifade eder.

 • Öğrencilerde dersin içinde yapılan hareketlerin belli bir ritmi olduğu konusunda farkındalık Öğrencilerde dersin içinde yapılan hareketlerin belli bir ritmi olduğu konusunda farkındalık oluşturulur.

9.1.1.2.2. Görsel-işitsel uyaranlarla hareketleri uygular.

 • Görsel-işitsel uyaranlarla (zil, düdük, ses vb.) harekete geçme çalışmaları yapılır. Görsel-işitsel uyaranlarla (zil, düdük, ses vb.) harekete geçme çalışmaları yapılır.

9.1.1.2.3. Zamana, dirence ve mesafeye karşı farklı ritim çalışmalarını uygular.

 • Görsel-işitsel uyaranlarla (zil, düdük, ses vb.) harekete geçme çalışmaları yapılır. Görsel-işitsel uyaranlarla (zil, düdük, ses vb.) harekete geçme çalışmaları yapılır.

Konu: 9.1.1.3. Oyun ve Drama

Kazanımlar:

9.1.1.3.1. Oyun ve drama yoluyla kendini ifade etmenin önemini açıklar.

 • Öğrenciler, kişisel özelliklerinin ortaya çıkartılacağı doğaçlama oyunlara yönlendirilir. Öğrenciler, kişisel özelliklerinin ortaya çıkartılacağı doğaçlama oyunlara yönlendirilir.

Ünite: 9.1.2. Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 9.1.2.1. Bireysel Mücadele, Alan Mücadelesi, File-Raket, Doğa, Zekâ Sporları ve Halk Dansları

Kazanımlar:

9.1.2.1.1. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

 • 9.1.1.1.1. Kazanımı ile ilişkilendirilir.

9.1.2.1.2. Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak seçili spor dalı ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

9.1.2.1.3. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

9.1.2.1.4. Seçili spor dalına özgü hareketleri açıklar.

9.1.2.1.5. Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

9.1.2.1.6. Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

9.1.2.1.7. Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.

 • Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler Seçili spor dalına özgü etkinliklerde, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler verilir ve güvenlik önlemleri almaları konusunda rehberlik edilir.

9.1.2.1.8. Seçili spor etkinliklerinde kontrollü davranış ve adil oyun ilkelerini açıklar.

9.1.2.1.9. Seçili spor dalına özgü hareket kalıplarını ritim-müzik eşliğinde uygular.

 • İnsan hayatının rutin hareketlerinin (yürüme, oturma, kalkma, dönme, sıçrama vb.)
 • İnsan hayatının rutin hareketlerinin (yürüme, oturma, kalkma, dönme, sıçrama vb.) abartılarak dans hâline getirilmesi istenir.
 • Spor etkinliği esnasında yapılan hareketlerin (koşma, atlama, alet kullanma vb.) abartılarak serbest figürler üretilmesi istenir.

9.1.2.1.10. Seçili spor etkinliklerinde rekabet ve iş birliği içerisinde hareket eder.

9.1.2.1.11. Seçili spor etkinliklerinde kendine güven duygusunun önemini açıklar.

9.1.2.1.12. Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kullanır.

 • Öğrencilere derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması konusunda Öğrencilere derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması konusunda sorumluluklar verilir.

Ünite: 9.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

Öğrenme alanı: HAREKET YETKİNLİĞİ

Konu: 9.1.3.1. Spor Dallarına Özgü Strateji ve Taktik

Kazanımlar:

9.1.3.1.1. Seçili spor dalına özgü savunma hareketlerini uygular.

9.1.3.1.2. Seçili spor dalına özgü hücum hareketlerini uygular.


Ünite: 9.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 9.2.1.1. Hayat Boyu Egzersiz

Kazanımlar:

9.2.1.1.1. Sağlıklı hayatın önemini açıklar.

 • Düzenli fiziksel etkinlikler yapmanın hayat kalitesine olumlu etkileri hakkında araştırma Düzenli fiziksel etkinlikler yapmanın hayat kalitesine olumlu etkileri hakkında araştırma yapılması ve bu araştırmaların paylaşılması istenir.

9.2.1.1.2. Fiziksel uygunluğu geliştirmek için düzenli fiziksel etkinlikler yapmanın önemini açıklar.


Ünite: 9.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 9.2.2.1. Serbest Zaman Etkinlikleri

Kazanımlar:

9.2.2.1.1. Serbest zaman kavramını açıklar.

 • Öğrencilerden serbest zaman etkinliklerinin kişisel faydaları hakkında araştırma yapmaları Öğrencilerden serbest zaman etkinliklerinin kişisel faydaları hakkında araştırma yapmaları istenir.

Konu: 9.2.2.2. Fiziksel Gelişim Gözlemi

Kazanımlar:

9.2.2.2.1. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almanın gerekliliğini açıklar.

Konu: 9.2.2.3. Temel Sağlık Bilgisi

Kazanımlar:

9.2.2.3.1. Sağlıklı beslenme ile fiziksel etkinlik arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel etkinlikler Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel etkinlikler ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.

9.2.2.3.2. Temel ilk yardım uygulamalarını açıklar.

 • Koruma, kurtarma, bildirme kavramları üzerinde durulur. Koruma, kurtarma, bildirme kavramları üzerinde durulur.

9.2.2.3.3. Kişisel bakımın ve temizliğin önemini açıklar.

9.2.2.3.4. Spor yaparken uygun giyinmenin sağlık açısından önemini açıklar.


Ünite: 9.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 9.2.3.1. Atatürk ve Spor

Kazanımlar:

9.2.3.1.1. Atatürk’ün sözlerinden hareketle Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi açıklar.

Konu: 9.2.3.2. Tören ve Kutlamalar

Kazanımlar:

9.2.3.2.1. Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerin önemini açıklar.

9.2.3.2.2. Tören ve kutlamalarda verilen komutları uygular.

Konu: 9.2.3.3. Türk Spor Tarihi ve Örnek Sporcularımız

Kazanımlar:

9.2.3.3.1. Türk tarihinde yapılan spor türlerini açıklar.

 • “Tepük, gürz, kılıç-kalkan, avcılık, gökbörü, beyge, cirit, güreş, okçuluk, cündilik” gibi spor “Tepük, gürz, kılıç-kalkan, avcılık, gökbörü, beyge, cirit, güreş, okçuluk, cündilik” gibi spor türleri üzerinde durulur.

9.2.3.3.2. Türk spor tarihine katkıda bulunmuş şahsiyetleri tanır.

 • Türk spor tarihine katkıda bulunmuş spor adamları tanıtılır. Spor dallarında başarılı olabilmek Türk spor tarihine katkıda bulunmuş spor adamları tanıtılır. Spor dallarında başarılı olabilmek için çalışkanlığın, azmin ve kararlılığın gerekliliği vurgulanır.

Ünite: 9.2.4. Spor Bilinci ve Organizasyonları

Öğrenme alanı: AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT

Konu: 9.2.4.1. Türkiye’de ve Dünyada Spor

Kazanımlar:

9.2.4.1.1. Sporun tarihsel gelişimini açıklar.

 • Sporun dünyadaki gelişimi hakkında bilişim teknolojileri kullanılarak araştırma yapılması Sporun dünyadaki gelişimi hakkında bilişim teknolojileri kullanılarak araştırma yapılması sağlanır.

9.2.4.1.2. Güncel spor olaylarını takip eder.

Konu: 9.2.4.2. Spor Ahlakı

Kazanımlar:

9.2.4.2.1. Sporda erdemlilik kavramını açıklar.

9.2.4.2.2. Spor ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklar.

Konu: 9.2.4.3. Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları

Kazanımlar:

9.2.4.3.1. Spor organizasyonunun amacını açıklar.

 • Spor organizasyonları hakkında bilişim teknolojileri kullanılarak araştırma yapılması sağlanır. Spor organizasyonları hakkında bilişim teknolojileri kullanılarak araştırma yapılması sağlanır.

9.2.4.3.2. Olimpiyat oyunlarının tarihsel gelişimini açıklar.

 • Olimpiyat oyunlarının tarihçesi hakkında bilişim teknolojileri kullanılarak araştırma yapılması Olimpiyat oyunlarının tarihçesi hakkında bilişim teknolojileri kullanılarak araştırma yapılması sağlanır.

9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Hareket Becerileri38
Hareket Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri112
Hareket Stratejileri ve Taktikleri12
Düzenli Fiziksel Etkinlik12
Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri36
Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz35
Spor Bilinci ve Organizasyonları36
Toplam1541

En sık kullanılan terimler

9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutu
9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programı kelime bulutunda görüldüğü üzere etkinlik, oyun, hareket, fiziksel, spor, değer sorumluluk, üzerinde durulur kelimeleri en sık kullanılan sözcükler olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın