9. Sınıf Coğrafya Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

9. Sınıf Coğrafya Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 9. sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 9.1. Doğal Sistemler

Kazanımlar:

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.

 • Dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilir.
 • Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.

 • Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir.

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.

 • Coğrafya biliminin önemine değinilir.
 • Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilir.

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.
 • Türkiye’nin konumuna yer verilir.

9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

 • Projeksiyonlara yer verilir.
 • Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.
 • Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.

9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.

 • Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları üzerinde durulur.
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir.
 • Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması sağlanır.

9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerini ayırt eder.

 • Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemlere yer verilir.
 • Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

 • Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.

9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

 • İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
 • İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
 • Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir.

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.
 • Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur.
 • Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir.

Ünite: 9.2. Beşeri Sistemler

Kazanımlar:

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.

 • Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir.

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.

 • Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.
 • Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.

 • Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.

9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.

 • Fonksiyonel özelliklerine göre yerleşmelere yer verilirken Türkiye’nin idari yapısına değinilir.
 • Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır.

Ünite: 9.3. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Kazanımlar:

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.

 • Türkiye’den de doğal ve beşerî bölge örneklerine yer verilir.
 • Türkiye’deki farklı bölge örneklerinin varlığından ve bu zenginlikten hareketle ülke sevgisine vurgu yapılır.

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.

9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.


Ünite: 9.4. Çevre ve Toplum

Kazanımlar:

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.

 • Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı, Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir.

9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

 • Örnek olaylardan hareketle doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan risklere değinilir.
 • İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının gerekliliği vurgulanır.

9. Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKazanım Sayısı
Doğal Sistemler13
Beşeri Sistemler4
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler3
Çevre ve Toplum2
Toplam22

En sık kullanılan terimler

9. Sınıf Coğrafya dersi öğretim programı kelime bulutu
9. Sınıf Coğrafya Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

9. Sınıf Coğrafya dersi öğretim programı kelime bulutunda yer, Türk, özellik, örnek, harita, insan doğal, faktör ve sistem kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğu görülüyor. En sık kullanılan kazanım fiilleri açıklar ve değerlendirir.

9. Sınıf Coğrafya MEB ve EBA Kazanım Kavrama Testleri

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın