9. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

9. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ünite, Konu ve Kazanımları 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ve 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak olan 9. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (müfredatı) ünite, konu ve kazanım açıklamaları.

Ünite: 9.1. Görsel Sanat Kültürü

Konu: 9.1.1. Sanata Giriş

Kazanımlar:

9.1.1.1. Sanatın doğuşunu ve gelişimini açıklar.

9.1.1.2. Güzel sanatları farklı yaklaşımlara göre sınıflandırır.

9.1.1.3. Sanatın tanımını bilerek toplum için önemini açıklar.

 • Sanat ve sanatçının önemi üzerinde durulur.

9.1.1.4. Sanatın evrensel bir iletişim aracı olduğunu fark eder.

9.1.1.5. Atatürk’ün sanata ve sanat eğitimine verdiği önemi açıklar.

Konu: 9.1.2. Görsel Sanatlar ve İlgili Meslek Alanları

Kazanımlar:

9.1.2.1. Görsel Sanatların özelliklerini açıklar.

9.1.2.2. Görsel Sanatlar alanındaki meslekleri tanır.

 • Sanat ve sanatçı bağlamında telif haklarının önemi üzerinde durulur.

Konu: 9.1.3. Sanat Eserlerini İnceleme

Kazanımlar:

9.1.3.1. Sanat eserinin niteliklerini açıklar.

 • Özgünlük, yaratıcılık, teklik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer nitelikleri üzerinde durulur.

9.1.3.2. Sanat eserlerinde yer alan unsurları açıklar.

 • Sanat eseri inceleme aşamalarından ilki olan “betimleme” aşamasına göre sanat eserlerinde ilk bakışta göze çarpan unsurlar üzerinde durulur.

9.1.3.3. Sanatsal düzenleme ögelerini ve ilkelerini görsel sanat eserleri üzerinde açıklar.

 • Sanat eseri inceleme aşamalarından ikincisi olan “çözümleme” aşamasına göre, sanatsal düzenleme ögeleri (çizgi, renk, şekil, form, doku, değer, ton) ve ilkeleri (denge, ritim, oran, hareket, zıtlık, bütünlük, örüntü) üzerinde durulur.

9.1.3.4. Sanat eserini yorumlar.

 • Öğrencilerin sanat eseri inceleme aşamalarından üçüncüsü olan “yorumlama” aşamasına göre, bir sanat eseri hakkındaki düşüncelerini belirtmeleri sağlanır.

9.1.3.5. İncelediği sanat eseri hakkında estetik yargıya varır.

 • Öğrencilerin sanat eseri inceleme aşamalarından dördüncüsü olan “yargı” aşamasına göre, eserin hangi kurama (yansıtmacı, dışa vurumcu, biçimci, işlevsel) girdiğini belirtmeleri sağlanır.

Konu: 9.1.4. Müzelerde İnceleme ve Uygulama I

Kazanımlar:

9.1.4.1. Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini açıklar.

 • Türk müzeciliğinin gelişmesinde Osman Hamdi Bey’in çalışmaları vurgulanır.

9.1.4.2. Müze çeşitlerini açıklar.

9.1.4.3. Müzelerin ve sanat galerilerinin önemini açıklar.

 • Çevresel imkânlar dâhilinde öğrencilerin müzeleri ve sanat galerilerini gezmeleri, imkân olmaması durumunda sınıf ortamında sanal müze ziyaretleri yapılması sağlanır.

9.1.4.4. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve önemini açıklar.

9.1.4.5. Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklar.

 • Sanat eserleri ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli unsurları olduğu vurgulanır.

Ünite: 9.2. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Konu: 9.2.1. Nokta ve Çizgi

Kazanımlar:

9.2.1.1. Nokta ve çizginin anlatım imkânlarını, görsel sanat eserleri üzerinden açıklar.

9.2.1.2. Yüzey üzerinde nokta ve çizgiyi kullanarak açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan çalışmalar yapar.

 • Sanatsal çalışmalarda sabırlı olmanın önemli olduğu vurgulanır.

9.2.1.3. Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak nokta ve çizgi etkisine sahip doğal ve yapay nesnelerle kompozisyonlar oluşturur.

Konu: 9.2.2. Doku

Kazanımlar:

9.2.2.1. Her objenin kendine özgü bir dokusu olduğunu ifade eder.

9.2.2.2. Doku çeşitlerini tanır.

9.2.2.3. Nesnel doku ile görsel doku arasındaki farkı açıklar.

9.2.2.4. Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanır.

9.2.2.5. Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini görsel dokuya dönüştürür.

Konu: 9.2.3. Işık-Gölge ve Açık-Koyu

Kazanımlar:

9.2.3.1. Işığın, objelerin görünüşünde oluşturduğu leke etkisini örneklerle açıklar.

9.2.3.2. Işığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin nasıl oluştuğunu resimler üzerinde açıklar.

9.2.3.3. Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri kullanarak hacim etkisi oluşturur.

Konu: 9.2.4. Perspektif

Kazanımlar:

9.2.4.1. Çevresindeki obje ve mekânlardaki perspektif görünümleri algılar.

 • Elektrik direklerinin ya da ağaçların uzaklaştıkça küçük görünmesi, tren raylarınınsa uzaklaştıkça ip gibi ince bir görünüm alması gibi örneklere yer verilir.

9.2.4.2. Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve sanat eserlerinden örnekler verir.

9.2.4.3. Çalışmalarında tek ve çift kaçışlı perspektifi uygular.

 • Perspektif kurallarına uygun olarak iç ve dış mekân çizimleri yaptırılır.

9.2.4.4. Çalışmalarında renk perspektifini uygular.

Konu: 9.2.5. Desen Çalışmaları I

Kazanımlar:

9.2.5.1. Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanır.

9.2.5.2. Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanır.

9.2.5.3. Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygular.

9.2.5.4. Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

Konu: 9.2.6. Renk

Kazanımlar:

9.2.6.1. Rengin oluşumunu açıklar.

9.2.6.2. Işık-renk ve boya-renk ayrımını yapar.

9.2.6.3. Renk çemberinden yararlanarak renk uyumlarını açıklar.

9.2.6.4. Sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt eder.

9.2.6.5. Görsel sanat çalışmalarında renk uyumlarını ve zıtlıkları kullanır.

Konu: 9.2.7. Renkli Resim Uygulamaları I

Kazanımlar:

9.2.7.1. Renkli resim tekniklerinde kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklar.

9.2.7.2. Çalışmalarında renkli resim tekniklerini kullanır.

9.2.7.3. Hacim oluşturmada renk değerlerini kullanır.

9.2.7.4. Renk ve leke değerlerini özgün çalışmalarında uygular.

9.2.7.5. Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.


9. Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programının Analizi

Ünitelere göre Konu ve Kazanım Sayıları

ÜniteKonu SayısıKazanım Sayısı
Görsel Sanat Kültürü417
Görsel Sanatlarda Biçimlendirme729
Toplam1146

En sık kullanılan terimler

9. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu
9. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi öğretim programının kelime bulutu: Kelime ne kadar büyük yazılmışsa öğretim programında o kadar sık geçmiş demektir.

9. Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kelime bulutu sanat, görsel, çalışma, farklı, renk, örnek ve üzerinde durulur kelimelerinin en sık kullanılan sözcükler olduğunu gösteriyor. Açıklar ve kullanır en sık kullanılan kazanım fiilleri olmuş.

İlgili öğretim programları:

Kaynak:

MEB websitesindeki programın orjinal hali (pdf biçiminde)

Yorum yapın